Tiit Rosenberg – 70

Juubel

26. detsembril saab 70-aastaseks Eesti ajaloo korraline professor Tiit Rosenberg.

Peatne juubilar on  pärit Tsirguliinast, koolis käinud Restus ja Valgas ning lõpetanud õpingud Tartu ülikoolis cum laude ajaloo erialal. Juba ülikoolis õppimise ajal paistis Tiit Rosenberg silma oma teaduslike huvide ja saavutustega ning alustas õpingute kõrvalt teadustööd TA ajaloo instituudis. Mõne aasta pärast jätkus tema akadeemiline karjäär Tartu ülikooli ajaloolaste seltskonnas, kõigepealt vanemõpetaja, siis dotsendi ja alates 1993. aastast professor Sulev Vahtre järglasena, Eesti ajaloo professori ametikohal.

Heatahtliku ja sõnapidaja, vajadusel nõudliku kolleegina on Tiit Rosenberg tänaseni tüürinud Eesti ajaloo õppetooli (osakonda) ja selle kõrval vahepeal täitnud ka ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja ülesandeid.

Kandidaadikraadi kaitses Tiit Rosenberg 1980. aastal Artur Vassari juhendamisel, tema töö teema oli «Maaproletariaadi kujunemine Eestis (mõisatöölised Lõuna-Eestis 19. sajandi algusest 20. sajandi alguseni)». Professor Rosenbergi teadustöö on keskendunud eelkõige uusaja agraarajaloole, sealhulgas nii talurahva, mõisate, erialaseltside kui ka maareformide arvukatele küsimustele. Kõige selle kõrval on ta suunda rajavalt uurinud Eesti ajalooteaduse ja -kirjutuse ajalugu. Tema kirjatöid iseloomustavad faktitäpsus ja väga laialdase arhiiviainese kasutamine. Rosenbergi kaastoimetamisel ilmus Eesti ajaloo uue üldkäsitluse viies köide (2010), mis hõlmab ajavahemikku pärisorjuse kaotamisest kuni Vabadussõjani.

Eesti ja Balti ajaloo asjatundjana on Tiit Rosenberg hästi tuntud ka kaugel väljaspool Eestit. Muuhulgas kuulub ta näiteks sellistesse erialastesse teadusseltsidesse nagu The Association for the Advancement of Baltic Studies ja Baltische Historische Kommission. Eestis on ta olnud üks Õpetatud Eesti seltsi tugisambaid, sealhulgas selle kauaaegne esimees.

Tema juhendamisel on kaitstud arvukalt magistri- ja doktoritöid. Hinnatud õppejõuna üliõpilaste seas on teda muuhulgas tunnustatud Tartu ülikooli ajalooringi auliikmeks valimisega. Tiit Rosenberg kuulub kaasaja Eesti ajaloolaste koorekihti.

Suure spordisõbrana on professor Rosenberg sina peal õige mitmete aladega, teiste seas kaugmatkamisega nii maal kui süstaga vee peal, samuti maratonidega, mida ta on läbinud joostes, rattasadulas ning suuskadel.

Soovime lugupeetud professorile õnne, tervist ja jätkuvalt nobedat sulge!

Kolleegid TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudist ning rahvusarhiivist

Jaga artiklit