Jelisaveta-Kaarina Kostandi – 60

Juubel

Vene keele uurijate 2016. aasta juubelite rea lõpetab 16. detsembril filoloogiakandidaat, dotsent Jelisaveta-Kaarina Kostandi. Ühes intervjuus on ta vastusena küsimusele oma saavutuste ja nende põhjuste kohta tagasihoidlikult öelnud, et talle on oluline tervikut moodustav õppe- ja teadustöö ning seda toetab «huvi (ja isegi armastus) oma eriala vastu ning töö suurepärases slaavi filoloogia kollektiivis». Juubilar kuulub kindlasti osakonna raudvara hulka ning on arendanud ja kujundanud selle üksuse head mainet.

Dotsent Kostandi lõpetas 1980. aastal Tartu ülikooli vene keele ja kirjanduse osakonna, alates 1983. aastast töötab ta vene keele õppetooli õppejõuna. Huvi ja armastus oma eriala vastu on põhjus, miks Jelisaveta-Kaarina tööd vene keele funktsionaalsest grammatikast, pragmaatikast, tekstilingvistikast ja diasporaa keelest on vene filoloogias hästi tuntud, viimasel ajal on neile lisandunud artikleid ka vanausuliste murdest.

Ta on väga hea teadusideede looja ning tal on suurepärane oskus rakendada oma ideid ja teadustöö tulemusi ka õppetöös. Jelisaveta-Kaarinal on aukartust äratav hulk artikleid, ühismonograafiate osi, esinemisi ettekannetega paljudel rahvusvahelistel konverentsidel jms. Juubilari väljapakutud ideed on leidnud rakendust mitmeski teadusprojektis. Samuti on neid kasutatud vene keele õppetooli korraldatud rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel, mis on toonud siia paljudest riikidest esinejaid paljudest, kes tunnevad huvi meie tegemiste vastu ja saavad oma mõtteid Tartus jagada.

Oskust ühendada teadust ja õpetamist on osanud hinnata nii meie tudengid, valides dotsent Kostandi oma teadustööde juhendajaks ja andes kõrge hinde tema loengutele-seminaridele, kui ka partnerülikoolid (Kraków, Riia, Solerno jt), kutsudes teda loenguid pidama.

Juubilaril on veel üks lausa kadedust tekitav oskus – suutlikkus planeerida oma aega ja tegemisi ning see võimaldab tal kõigega õigel ajal toime tulla ja varuda aega ka oma laialdaste kultuurihuvide jaoks. Toimetades kogumiku artikleid, juhendades arvukaid tudengitöid, osaledes konverentsi ettevalmistamisel – seda kõike teeb ta oma rahulikul ja sõbralikul moel.

Õnnitleme juubilari, soovime energiat, uusi ideid ja nende edukat rakendamist teaduses ja õppetöös!

Kolleegid ja õpilased slavistika osakonnast

Jaga artiklit