Rael-Saskia Salakka, Dmitri Rozgonjuk ja Kadi Vaher.
FOTO: Karl Erik Piirimees

Saame tuttavaks: psühholoogia instituudi üliõpilaskogu

Tudengid

Üliõpilasesindus koosneb paljudest väiksematest osadest. Valdkonna tasandil esindavad tudengeid valdkonna üliõpilaskogud (VÜK-id) ja instituudi tasemel instituudi üliõpilaskogud (IÜK-id). Tartu ülikooli üliõpilasesindus tutvustab sel korral psühholoogia instituudi üliõpilaskogu, kelle liikmeteks on Rael-Saskia Salakka, Dmitri Rozgonjuk ja Kadi Vaher.

Rääkige üks oluline teadmine või omapärane tõsiasi, mida te teate just tänu psühholoogia õpingutele. Peaaegu miski, mida me mäletame, ei toimunud nii, nagu me seda mäletame.

Millega te IÜK-ina tegelete? Oleme n-ö sild tudengite ja instituudi vahel. Vahendame tudengite püstitatud probleeme instituudi nõukogu tasandil ning püüame ühtlasi probleemidele lahendusi pakkuda. Oleme osa psühholoogia instituudi nõukogust - edastame koosolekutel tudengite arvamusi ning pakume arutluse all olevatele probleemidele ja mõtetele tudengite vaatenurki.

Kuidas te töötate? Palun kirjeldage oma tööprotsessi. Üldiselt on meil «laual» mingid kindlad küsimused ja teemad, mille sisend pärineb tudengitelt või ka instituudi töötajatelt, näiteks õppejõududelt. Iga teema puhul üritame võimalikult konkreetselt sõnastada probleemi ning kaardistada selle mõjusid ja osapooli ning üldiselt aru saada, miks on tegemist probleemiga.

Seejärel püüame teiste osapoolte (tudengid, õppejõud, üliõpilasesindus) abiga välja töötada võimalikke lahendusi, mida esitame nendele inimestele, kes saavad midagi muuta. Üks hiljutine küsimus, mille lahendamisse panustasime, puudutas bakalaureuseastme alusaineid: mis seal peaksid olema ning mis mitte. Erinevate vaatenurkadega arvestades pakkusime välja mõned ainekursused, mis võiksid olla abiks nii erialaselt kui ka üldisemate pädevuste arendamiseks, näiteks programmeerimise algkursus, majanduse ja ettevõtluse alusained, jne.

Kindlasti tasub juurde märkida sedagi, et instituudi nõukogu laua ääres istudes on igal üliõpilasesindajal võimalik sõna sekka öelda, ning ka igal otsustamisel on meie hääled teiste nõukogu liikmete häältega võrdsed.

Oma tööd korraldame enamasti interneti teel, aeg-ajalt kohtume ka näost näkku nii teineteise kui ka teiste inimestega (üliõpilasesindus, instituudi õppekavade programmijuhid, jne). Heameelega kaasame teisigi tudengeid, kes tunnevad huvi instituudi töötamise vastu.

Jaga artiklit