TÜ sihtasutuse stipendiumid novembris 2016

Stipendiumid

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium – stipendiumi suurus on 15 000 eurot.

Ernst Jaaksoni mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendiumi saaja peab olema Tartu ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma prioriteetsesse teadusvaldkonda, mille teaduskonnad on sihtasutusel esitanud.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks 2017 Tartu ülikooli sihtasutusele.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee, tel 7375852 (Katrin Pärn). 

Jaga artiklit