Teated

Teated

Novembris TÜ aulas: 2. novembril kell 18 toimub Tartu I muusikakooli sünnipäevakontsert; 5. novembril kell 16.15 peab prof Pille Taba inauguratsiooniloengu; 4. novembril kell 19 toimub kontsert «Alo Ritsing 80» (pileteid hinnaga 7 ja 5 eurot müüakse enne kontserti kohapeal); 7. novembril kell 17.30 toimub Gustav Adolfi päeva / Academia Gustaviana 384 päeva tähistamiseks tasuta kontsert; 10. novembril kell 9.30 algab konverents «Religion and Nation(alism): Entanglements, Tensions, Conflicts»; 12. novembril kell 12 algab Eesti naisüliõpilaste seltsi 105. aastapäeva pidulik aktus; kell 17 algab puhkpilliorkester Tartu sügiskontsert; 20. novembril kell 17 toimub TÜ naiskoori kontsert; 25. novembril kell 18 algab Tartu II muusikakooli 40. aastapäeva kontsert; 26. novembril kell 17 toimub XII Lõuna-Eesti meestelaulu päev, pileteid saab osta kohapealt hinnaga 5 ja 3 eurot.

Pensionäride ühingus Vitae: Senistest ruumidest ümberkolimise tõttu ei toimu novembris tavapäraste klubide tööd. Palume liikmetel ühendust võtta oma juhatajatega.

Õpetatud Eesti seltsi ettekanded: 9. novembril esineb Eve Rannamäe ettekandega «Kolm tuhat aastat lambaid Eestis ehk nii nagu seda näitavad zooarheoloogiline leiuaines ja emaliinide geneetiline mitmekesisus». 23. novembril esineb Priit Rohtmets ettekandega «Õitseng või madalseis? Esimene maailmasõda ja kirikuelu Eestis». ÕES-i ettekanded toimuvad Lossi 3-406 algusega kell 16.15.

MTÜ Tartu ülikooli ametiühing otsib juhatuse esimeest, kelle tööülesanne on ametiühingu juhtimine. MTÜ Tartu ülikooli ametiühing on liikmelisusel põhinev töötajate vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on tegutseda Tartu ülikooli ja tema personali hüvanguks, sealhulgas kaitsta ja esindada oma liikmete õigusi ning huvisid. Nõudmised juhatuse esimehe kandidaadile: magistrikraad või akadeemilise töö kogemus, väga hea eesti ja inglise keele oskus, hea koostöö- ja organiseerimisoskus, ühiskondlik aktiivsus. Kasuks tuleb ametiühingualase töö tundmine, juhtimisalane töökogemus, seadusandluse tundmine. Tööle asumise aeg: 2017. aasta jaanuar. Töökoormus: kokkuleppel. Asukoht: Tartu. Kandideerijatel esitada CV ja avaldus e-posti aadressile kaidi.koort [at] ut.ee hiljemalt 14. novembriks. Lisainfo telefoninumbril 5384 4369.

TÜ vabade kunstide professori Valdur Mikita loengukursuse «Mõtterännak eestlaste elutundest» loengud novembris: 2. novembril «Metsik lingvistika ja maagiline eesti keel. Eesti keel tunnetusvahendina. Alfabeet ja maagiline sõna»; 16. novembril «Loovus ja vaimuruum. Maastikupõhised mõtlusvormid. Kaks mitteformaalset haridussüsteemi – mets ja raamatud. Pärismaine lugemisõpetus. Koduraamatukogud. Talupojatarkus, «Huumori kool» ja Eesti patendiamet»; 30. novembril «Keha maastikul. Liikumise maagia. Matkasaabas ja jalgratas. Intuitsioon ja mütoloogia. Kognitiivne perifeeria. Sünesteesia kui maagilise elutunde tänapäevane analoog».

Tallinna ülikooli teaduskeelekeskus koostöös riikliku «Eestikeelse terminoloogia programmi 2013–2017» ja TLÜ konverentsikeskusega korraldab IV eesti teaduskeele konverentsi, mis toimub 2.–3. detsembril Tallinna ülikoolis. Osalema oodatakseTartu ülikooli iga eriala õppejõude, teadureid, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid. Kutsutud kõneleja, Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi Itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli, annab ülevaate itaalia üld- ja oskuskeelekorraldusest. Lisateabe saamiseks võtta ühendust TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja Peep Nemvaltsiga aadressil peep.nemvalts [at] tlu.ee.

11. novembril kell 13 toimub TÜ Pärnu kolledžis (aud 208) Urmas Sõõrumaa loeng «Eesti olümpiakomitee plaanid Eesti spordielu erinevate aspektide arendamisel». Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa räägib EOK osast Eesti tippsordi juhtimisel, eesmärgist ja struktuurist. Kahe tunni jooksul saab kuulata nii loengut kui ka ise aruteludes osaleda.

16. novembril kell 17.15 toimub Tartu ülikooli kunstimuuseumis kunstikolmapäev, kus kõneleb Tartu ülikooli muuseumi teadusdirektor Lea Leppik Otto Friedrich von Richteri noorusest ja tema kujunemisel olulist rolli mänginud koduõpetajast, Tartu ülikooli professorist ja rektorist Gustav Ewersist.

25. novembril toimub TÜ usuteaduskonna ja EELK usuteaduse instituudi konverents «Kohtumised». Konverentsil arutatakse, kuidas aidata lastel kriitiliselt ja empaatiliselt õppida kohtumistest erinevalt mõtlevate inimestega, tutvutakse eelmisel aastal valminud õppevideotega ning arutatakse, kuidas neid saab kasutada inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse, usundiõpetuse ja usuõpetuse tundides. Tutvutakse Eesti rahva muuseumi püsinäitusega «Kohtumised» ning religiooni käsitlevate eksponaatidega.

Tartu Ülikooli peahoones avati fotonäitus «Eesti hariduse ja teaduse heaks». 31. oktoobrist kuni 21. novembrini saab ülikooli peahoone (Ülikooli 18) fuajees tutvuda fotovalikuga Euroopa Liidu struktuuritoetuste eelmise perioodi tulemustest. Näitust korraldab Sihtasutus Archimedes. Näituselt leiab valiku fotosid Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 elluviidud projektidest Eesti kõrghariduses ja teaduses. Fotodel on läbilõige inimressursi ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rahastatud programmidest, mida eelmisel struktuuritoetuste perioodil ellu viidi. Näitust rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.

Jaga artiklit