Ülle Türk – 60

Juubel

26. aprillil sai 60-aastaseks maailma keelte ja kultuuride kolledži anglistika osakonna lektor Ülle Türk.

Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud ja nõutud keeletestimise asjatundja ning on aastaid olnud inglise keele õpetajate koolitamise võtmeisik Tartu ülikoolis. Ülle on TÜ vilistlane, kuid oma magistrikraadi kaitses ta 1997. aastal Suurbritannias Lancasteri ülikoolis võõrkeelte testimise teemal. Sellele on pühendatud ka tema muu uurimistöö.

Ülle alustas oma tööelu Jõgeva keskkoolis. Tartu ülikoolis oli tema esimene töökoht keelekeskus, tolleaegse inglise filoloogia kateedriga liitus ta 1992. aastal. Samas on ta alati jäänud seotuks keeleõppe rakendusliku poolega. Praegugi töötab Ülle ülikoolis vaid poole kohaga, olles samal ajal kaitseväe ühendatud õppeasutuste täiendusõppe keskuse keeletestijate rühma juhataja. Seal tegeleb ta missioonidele suunduvate sõjaväelaste inglise keele oskuse testimisega: see on oluline pädevus kriisikolletes tegutsevate inimeste toimetulekuks ja ellujäämiseks.

1991.–1992. aastal õpetas Ülle Londoni ülikoolis eesti keelt ning kui ta naastes Tartus õpetama asus, tõi ta tolleaegsesse ülikooli kaasa uut lähenemist õppimisele ja õpetamisele: tavapärased olid analüütilised harjutused, andmete kõrvutamine ja muu kriitilist mõtlemist nõudev tegevus. Tuupimisega tema ainet läbida ei saanud. Ülle oli ja on nõudlik, aga temalt saadud oskusi kasutame kõik tänagi. Ülle on nõudlik ka enda suhtes: ta hoiab ennast haridusmaastikul toimuvaga kursis, arendab ja kaasajastab pidevalt kursusi, et need toetaksid tudengite erialast ja vaimset arengut.

Üllet tunnevad paljud inimesed, kes pole Tartu ülikooli anglistikaga kokku puutunud. Ta on osalenud võtmeisikuna mitmetes Eesti hariduselu uuendustes. Nende hulgast võiks nimetada osalemist Euroopa keeleõppe raamdokumendi eestindamises: viimases kirjeldatud ühtsed keeleoskustasemed on lõimitud keeleseadusesse. Ülle osales praeguse riikliku õppekava võõrkeelte valdkonna ainekavade arendamise töörühmas ning ka Euroopa keelemapi Eesti esimese mudeli (12‒16-aastastele õpilastele) väljatöötamisel. Kindlasti on vaja rõhutada tema rolli inglise keele riigieksami kujundamisel (juurutamine, analüüsimine ja õpetajate koolitamise juhtimine). Ta on ka praegu inglise keele riigieksami asjatundja.

Pidulike sõnade kõrval aga ei tohi unustada inimlikku mõõdet. Ülle on kolleegide sõnul alati nõus asjalikku nõu andma ja appi tulema. Ta on olnud hea mentor noorematele kolleegidele, jagades meelsasti oma kogemusi, õppematerjale ja raamatuid oma rikkalikust raamaturiiulist. Need, kes on temaga kas koos projekte teinud või kirjutanud, teavad, et ta on süüviv ja põhjalik. Ta on oma tagasihoidlikul moel olnud üks anglistika osakonna tugisambaid, kes mõtleb mitte kitsalt oma tööle, vaid erialale ja õppekavadele kui tervikule ning paneb ikka õla alla, kui tema kogemust on vaja.

Kolleegid ja sõbrad õnnitlevad ning soovivad energiat ja elurõõmu!

Jaga artiklit