Martin Hallik
FOTO: Ove Maidla

Kallid lõpetajad!

Lõpetajad

Te saite hakkama! Väga tubli! Olete kasutanud otstarbekalt oma kõige kallimat vara ehk aega. Tartu ülikoolis õppimine on andnud teile teadmised ja palju sõpru. Õpingute edukas lõpuleviimine näitab seda, et olete peale arenenud mõtlemisvõime näidanud üles ka visadust ja sihikindlust. Need kaks omadust on vajalikud igas eluvaldkonnas. Harjumus palju tööd teha ja pingutada on vajalikud isegi geeniustele. Olete oma töökust ja andekust tõestanud!

Tudengite uudishimu ja teadmistejanu on ülikooli alati rikastanud. Jätate ideede, vaidluste ja kirjutatud tööde näol endast siia maha intellektuaalse jalajälje. Kui kirjatööd säilivad serveris või raamatukoguriiulitel, siis üks osa sellest panusest säilib teiste üliõpilaste ja õppejõudude mälus ning jõuab otsapidi tagasi uute üliõpilaste koolitamisse või praktilisse ellu ühel või teisel viisil.

Mitmedki teist on ülikooli ajal töötanud õppeassistendina. Loodan, et see on olnud ergastav ja kasulik kogemus. Alates sellest tunnustusest, et õppejõud on pidanud nii noorte teadmisi kui ka võimeid piisavalt heaks, et usaldada teile akadeemilisi ülesandeid ja siduda oma nimi õppekvaliteedi kontekstis teie nimega. Vana tõde on seegi, et midagi saab eriti hästi selgeks siis, kui seda tuleb õpetada kellelegi teisele. Siis kerkivad vastava teema kohta mitte üksnes enda, vaid ka teiste küsimused ning innustust probleemide üle juurelda on märksa enam.

Olete teeotsal, kust hargneb palju uusi teid. Kas olete valmis edasi minema? Kui ei proovita, ei katsetata, siis ei saada kunagi uusi teadmisi ega kogemusi. Teil on aga olemas kõik see, mida algatuseks vaja. Hea haridus ja hulk toredaid sõpru on hea alguse eeldus. Kui te pole veel veetnud aastat või paari välismaal, et õppida või kogemusi omandada, siis tehke seda nüüd! Hiljem on seda juba palju tülikam teha.

Loodan, et olete oma tudengipõlve jooksul olnud ühiskondlikult aktiivsed ja võtnud osa erialaseltside, üliõpilaskonna või korporatsioonide tegevusest. Seal omandatud üldised oskused nagu juhtimine, meeskonnatöö, teabe otsimine ja töötlemine, annavad laia võimaluste skaala rakendamaks teie erialaseid oskusi erinevatel elualadel. Olge tegusad edaspidigi. Eesti vajab tarkade inimeste ühiskondlikku aktiivsust!

Ärge unustage ülikooli, sest ülikool ei unusta teid! Igal ajal on võimalik tagasi tulla ja jätkata magistrantuuris või doktorantuuris. Kui pole aega pühenduda tasemeõppele, siis täiendusõpe võib olla väga praktiline lahendus!

Edu ja õnne teile järgmiseks teekonnaks!

Martin Hallik

Tartu ülikooli õppeprorektor

Jaga artiklit

Märksõnad

lõpetajad