Õnnitleme

Õnnitlused

90
Sulev Maramaa, arstiteaduskonna emeriitdotsent – 24. august

85
Arvi Liiva, geoloogia osakonna radiosüsiniku labori kauaaegne töötaja – 7. juuli
Gunnar-Raimond Karu, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessor – 2. august
Eda Vaigla, filosoofiateaduskonna emeriitdotsent – 19. august

80
Väino Puura, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessor – 6. august

75
Ivar-Igor Saarniit, akadeemiline sekretär – 11. august

70
Anne Jakobson, TÜ õigusteaduskonna metoodik – 2. juuli

65
Sigrid Prank, TÜ raamatukogu referent – 13. juuli
Helle Metslang, tänapäeva eesti keele professor, eesti keele osakonna juhataja – 29. juuli
Vladimir Šor, TÜ keemia instituudi laboritehnoloog – 4. august
Tarmo Kulmar, võrdleva usuteaduse professor – 13. august
Uno Mäeorg, bioorgaanilise keemia vanemteadur, orgaanilise keemia dotsent – 22. august
Peeter Ritslaid, kiletehnoloogia labori insener – 25. august
Karin Varik, lastekirurgia vanemassistent – 30. august

60
Tamara Vorobjova, immunoloogia vanemteadur – 5. juuli
Heiki Pisuke, intellektuaalse omandi õiguse professor – 14. juuli
Peeter Tenjes, astrofüüsika professor – 14. juuli
Inga Jufkin, inglise keele õpetaja – 18. juuli
Kai Saks, geriaatria ja sisehaiguste propedeutika dotsent – 30. juuli
Ester Ilja, TÜ raamatukogu lugejateenindaja – 27. august
Varje Kodasma, majandusarvestuse lektor – 27. august

55
Pavel Rubin, tahkiseteooria vanemteadur – 20. juuli
Lilia Pihlap, raamatupidaja – 26. august
Agu Raudheiding, inimese anatoomia õppetooli laborant – 30. august

50
Maido Remm, bioinformaatika professor – 11. juuli
Anti Kalda, farmakoloogia vanemteadur, kliinilise farmakoloogia professor – 23. juuli
Mari-Ann Susi, rahvusvahelise suveülikooli programmijuht – 26. juuli
Peeter Burk, keemilise füüsika professor, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekaan, keemilise füüsika õppetooli juhataja – 10. august
Aivar Kriiska, laboratoorse arheoloogia professor – 15. august

45
Ene Küüner, avatud ülikooli tasemeõppe koordinaator – 11. juuli
Piret Zettur, raamatukogu infosüsteemi peahaldur – 28. juuli
Krista Fischer, TÜ Eesti geenivaramu vanemteadur – 5. august
Liina Lukas, filosoofiateaduskonna õppeprodekaan, maailmakirjanduse dotsent – 5. august
Anu Aunapuu, sotsiaaltöö lektor, sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse programmijuht – 13. august
Katrin Koorits, saksa keele õpetaja, germanistika bakalaureuseõppe programmijuht – 14. august
Katrin Pruus, farmakoloogia vanemassistent – 28. august
Kersti Püssa, ökoloogia spetsialist – 29. august

40
Lilian Kadaja-Saarepuu, biotehnoloogia ja biomeditsiini doktorikooli projektijuht – 4. juuli
Heli Müristaja, turismimajanduse lektor, turismikompetentsi keskuse juhataja, turismi osakonna juhataja – 13. juuli
Age Allas, maailma keelte ja kultuuride kolledži tasemeõppe koordinaator – 15. juuli
Andres Kuusik, ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja, turunduse õppetooli juhataja ja dotsent – 16. juuli
Ester Bardone, etnoloogia teadur, kultuurikorralduse magistriõppe programmijuht – 24. juuli
Rainis Haller, funktsionaalanalüüsi vanemteadur – 17. august

35
Mai Kukumägi, ökofüsioloogia teadur – 24. juuli
Laura Lilles-Heinsar, TÜ eetikakeskuse referent – 3. august
Heili Kasuk, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 4. august

30
Greta Reisalu, merebioloogia nooremteadur – 1. august
Maili Vilson, riigiteaduste instituudi turundusspetsialist – 1. august
Tatjana Koor, turismimajanduse assistent – 3. august
Miina Norvik, läänemeresoome keelte nooremteadur – 22. august

25
Alexander Chanadiri, Ida-Euroopa turgude konsultant – 10. juuli
Meeri Lembinen, röntgenspektroskoopia labori spetsialist – 17. juuli
Kersti Oksaar, filosoofiateaduskonna dekanaadi koordinaator – 17. juuli

Jaga artiklit

Märksõnad

õnnitleme