TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursid märtsis 2015

Stipendiumid

Corpore stipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja haridusteaduskonna ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased. NB! Taotluste esitamise tähtaeg on 20. märts.

Edith Reimani stipendium – 1 stipendium 1500 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilased, kelle sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas tehtav teadustöö on seotud järgmiste väärtustega: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

KPMG stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on väga hea õppeedukus ning valmisolek kohtuda KPMG Baltics OÜ esindajatega.

Linda Martis-Jaansoni stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima kehakultuuriteaduskonna bakalaureuseõppe viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased.

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi eest on võimalik finantseerida osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ning töötamist välismaa teadusasutuste juures.

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2015 (kui ei ole märgitud teisiti) Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker).

Jaga artiklit