November 2015, nr 10
Märksõnad: 

18. novembril toimub Eesti rahvusraamatukogus juba 11. geograafia ja geoinfosüsteemide teabepäev ehk GIS-päev.

Teabepäeval tutvustavad alates kell 10 rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis õpilased ja üliõpilased oma GIS-alaseid uurimustöid, esitletakse erinevate ettekannete näol GIS-i kasutamist koolis õppetöö efektiivsemaks muutmisel ning erinevate valdkondade spetsialistid räägivad, kuidas GIS-i vahendite abil andmeid koguda ja analüüsida.

Veebruar 2015, nr 2
FOTO: Wikimedia Commons
Valga-Valka piiril.
Märksõnad: 

Kuidas võim «lugude» kaudu geograafilist ruumi loob, mõtestab ja ümber kujundab ning miks selles äpardub, ka Eestis, uuris inimgeograaf Jaanus Veemaa.

Kriitilise suuna inimgeograafias nimetatakse piirkondlikke sotsiaal-majanduslikke erisusi «ruumiliseks ebaõigluseks».

Eeldades, et võimu eesmärk on iseend taastoota, käsitlevad selle voolu geograafid seda ebaõiglust võimu teadliku ideoloogilise tootena.

Detsember 2013, nr 11
FOTO: Kristina Sohar
Tamme aastarõngad mikroskoobipildil (loenda paremalt vasakule).
Märksõnad: 

Geograaf Kristina Sohar lõi esimese Eesti minevikukliima mudeli, mis põhineb puu aastarõngastel.

Kristina Sohar räägib hoogsalt, muretseb pidevalt oma jutu kaootilisuse pärast ja joonistab tammepuidu sik-sakilisi juurdekasvukõveraid kahe käega õhku.

Oma töö juures meeldib talle justkui absoluutselt kõik.

Telli voog RSS - geograafia
Telli voog RSS - geograafia