November 2018, nr 10
FOTO: erakogu
Ka eelmine majandusteaduskonna konverents tõi kokku palju huvilisi.
Märksõnad: 

30. novembril tähistab majandusteaduskond oma juubelit konverentsiga, mis on pühendatud 80-aastase teaduskonna rollile ettevõtlikus ülikoolis.

Majandusteaduskonna juhataja professor Maaja Vadi ütles, et kuigi teaduskond on 80 aasta jooksul mitmel korral asukohta muutnud, on siiski säilinud meie-tunne. Ühiselt on pidevalt püütud õppe- ja töökeskkonda kaasajastada, näiteks kasutati 1990. aastate teisel poolel Narva maantee 4 õppehoone rajamiseks suures mahus teaduskonna enda kogutud vahendeid.

Juuli 2017, nr 7
Märksõnad: 

Majandusdoktorantide suvekool toimub 26.–28. juunil kahekümnendat korda. Seal esinevad külalislektorid ja doktorandid, kohtutakse juhendajate, valdkonna teiste doktorantide ja õppejõududega ning arutletakse erialaselt päevakajalistel teemadel.

Aprill 2016, nr 4
FOTO: Andres Tennus
Märksõnad: 

Et riiki juhtida, peab oskama juhtida ka majandust. Kui riigijuhtidel ja valitsusel puudub selline oskus, siis rahvas kukutab nad – nii on ajaloo vältel sageli juhtunud. Seega, kui rahval ikka leiba ja riiet ei ole, pole ka valitsusel pikka pidu.

Majandus on riigi alusmüür, mida peab oskama hoida. Karl Marxi tõdemust «Kapitalis», et majandus on ühiskonna ülesehituse alus ja kõik muu on pealisehitus, ei ole ükski tuntud majandusteadlane ümber lükanud.

November 2015, nr 10
Märksõnad: 

9. novembril kutsub Tartu ülikooli majandusteaduskond oma vilistlasi Oeconomicumis toimuvale konverentsile, kus arutletakse Euroopa Liidu toetusrahade üle Eesti majanduse arengus, räägitakse nende senisest rollist ja tulevikuväljavaadetest.

Kell 14 algaval konverentsil kõneleb TÜ külalisprofessor Siim Kallas Euroopa majanduspoliitikast, Eesti pangaliidu juhatuse esimees Robert Kitt peab ettekande kestlikust majandusmudelist ning professor Urmas Varblane räägib Euroopa raha võlust ja valust.

Mai 2015, nr 5

TÜ majandusteaduskonna täiendusõppe kaugkoolitusprogrammi asutamisest möödub tänavu 20 aastat. 7. mail lõpetab programmi juba 59. lend. Majandusteaduskonna täiendusõppe programmijuht Karin Liikane ütles, et semestripikkusel õppel on aastas kolm lendu.

«Võib öelda, et oleme paljulapselised: kaugkoolitusprogrammi eri kursustel on 20 aasta jooksul osalenud üle kümne tuhande kursuslase. Juhid ja spetsialistid on end täiendanud rahanduse, panganduse, kindlustuse, kinnisvara ja projektitöö alal,» rääkis Liikane.

Jaanuar 2014, nr 1
FOTO: Andres Tennus
Viljar Piir (paremal) esitles võistlusel StringChangeSystemit ja viis koju esimese koha.

Tartu ülikooli majandusteaduskonna sügissemestri ettevõtluskursused lõpetati möödunud aastal 11. detsembril suurejoonelise äriplaanide ja -kontseptsioonide võistlusega «Tudengite äriideede kaleidoskoop».

Ettevõtluskeskuse lektor Mervi Raudsaar selgitas, et «Tudengite äriideede kaleidoskoobi» võistluseks valmis kokku ligi 40 äriplaani ja 30 ärikontseptsiooni, millest tihedas konkurentsis valiti lõpuüritusele 15 parimat. Tartu ülikooli ettevõtlusõppe projektid käsitlesid kõiki ettevõtluse etappe, alates äriideedest kuni olemasolevate kasvusooviga firmadeni.

Telli voog RSS - majandusteaduskond
Telli voog RSS - majandusteaduskond