Stipendiumid

Stipendiumid

Eesti teaduste akadeemia teadusauhinnad üliõpilastele

Eesti teaduste akadeemia annab 2013. aastal paremate üliõpilastööde autoritele välja rahalisi auhindu.

Teadustööde võistlusel võivad osaleda Eesti ülikoolide üliõpilased ja eesti päritolu üliõpilased välismaa ülikoolides, kes töö esitamise ajal jätkavad ülikoolis diplomi-, bakalaureuse- või magistriõpet või on lõpetanud need ajavahemikul 01.09.2012–31.08.2013.

Konkursile võib esitada õpingute ajal lõpetatud ning vormistatud teadustöid, samuti nende tööde tulemuste põhjal avaldatud teaduspublikatsioone, milles üliõpilane on ainus või esimene autor. Esitatavad tööd võivad olla vormistatud ka diplomi-, bakalaureuse- või magistritööna.

Konkursikomisjon valib auhinnatud tööde autorite seast esinejad sügisel teaduste akadeemia saalis toimuvale üliõpilastööde võistluse võitjate konverentsile.

Vastu võetakse töid (köidetult), mille koos isikliku kirjaliku avalduse ja vajalike isikuandmetega (nimi, aadress, õppeasutus, eriala, kursus, telefoninumber, e-post) esitavad või postiga saadavad tööde autorid ise. Tööle lisada juhendaja kirjalik arvamus. Võõrkeelne töö peab sisaldama ka eestikeelset pealkirja ja lühikokkuvõtet.

Töid võetakse vastu k.a 10. septembrini aadressil: Eesti teaduste akadeemia, Kohtu 6, 10130 Tallinn.

Info: tel 645 0712, www.akadeemia.ee

Jaga artiklit