Kaitsmised

Doktoritööd

29. oktoobril kell 14 kaitses Liis Toome arstiteaduse erialal väitekirja «Very Low Gestational Age Infants in Estonia: Measuring Outcomes and Insights Into Prognostic Factors» («Väga väikese gestatsioonivanusega enneaegsed lapsed Eestis: ravitulem ja prognostilised tegurid»). Kaitsmine toimus A. Linkbergi nimelises auditooriumis Puusepa 8. Juhendajad dots Heili Varendi, vanemteadur Anneli Kolk, oponent prof emer Uwe Ewald (Uppsala ülikool, Rootsi).

31. oktoobril kell 12.15 kaitses Kadri Novikov germaani-romaani filoloogia erialal doktoritööd «Leucippe and Clitophon by Achilles Tatius: Rhetorical Figures, Narrative Tempo and Genres in the Greek Novel» («Achilleus Tatiose Leukippe ja Kleitophon: Retoorilised figuurid, narratiivi tempo ja žanrid kreeka romaanis»). Kaitsmine toimus Ülikooli 18-140. Juhendaja teadur Janika Päll, oponendid prof Koen De Temmerman (Genti ülikool, Belgia), prof emer Maarit Kaimio (Helsingi ülikool, Soome).

31. oktoobril kell 14 kaitses Katrin Kello meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «The Functions and Contexts of General Education History Teaching: Social and Professional Representations in Estonia and Latvia» («Üldharidusliku ajalooõpetuse funktsioonid ja kontekstid: sotsiaalsed ja professionaalsed representatsioonid Eestis ja Lätis»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Halliki Harro-Loit, oponent prof János László (Ungari teaduste akadeemia, Ungari).

31. oktoobril kell 14 kaitses Mihkel Pajusalu füüsika erialal doktoritööd «Localized Photosynthetic Excitons» («Lokaliseerunud fotosünteetilised eksitonid»). Kaitsmine toimus Ravila 14c-B103. Juhendajad prof Arvi Freiberg ja dr Margus Rätsep, oponendid dr Leonas Valkunas (Vilniuse ülikool, Leedu), dr Georg Liidja (KBFI).

3. novembril kell 14 kaitses Mario Mäeots loodusteadusliku hariduse erialal doktoritööd «Inquiry-based Learning in a Web-based Learning Environment: a Theoretical Framework of Inquiry-based Learning Processes» («Uurimuslik õpe veebipõhises õpikeskkonnas: uurimusliku õppe protsesside teoreetiline raamistik»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Margus Pedaste, oponent prof Wouter Reinder van Joolingen (Utrechti ülikool, Holland).

7. novembril kell 10 kaitseb Mart Kuldkepp germaani-romaani filoloogia erialal doktoritööd «Estonia Gravitates Towards Sweden: Nordic Identity and Activist Regionalism in World War I» («Eesti kaldub Rootsi poole: põhjamaine identiteet ja aktivistlik regionalism Esimeses maailmasõjas»). Kaitsmine toimub Ülikooli 17-305. Juhendajad prof Daniel Sävborg ja prof emer Sverker Oredsson (Lundi ülikool, Rootsi), oponendid prof emer Aleksander Loit (Uppsala ja Stockholmi ülikool, Rootsi), prof Olavi Arens (Armstrongi ülikool, USA).

7. novembril kell 10.15 kaitseb Külli Lokko hüdrobioloogia erialal doktoritööd «Seasonal and Spatial Variability of Zoopsammon Communities in Relation to Environmental Parameters» («Väliskeskkonna mõju zoopsammoni koosluste ruumilisele ja ajalisele varieeruvusele»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad juhtivteadur Jonne Kotta ja lektor Taavi Virro, oponent dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin (Bialystoki ülikool, Poola). 

11. novembril kell 10.15 kaitseb Kaupo Mändla geograafia erialal doktoritööd «Southern Cyclones in Northern Europe and Their Influence on Climate Variability» («Lõunatsüklonid Põhja–Euroopas ja nende mõju kliima varieeruvusele»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof dr Jaak Jaagus, dr Mait Sepp, oponent prof dr habil. Zbigniew Ustrnul (Jagellonia ülikool, Poola).

13. novembril kell 10 kaitseb Olga Žilina molekulaardiagnostika erialal doktoritööd «Chromosomal Microarray Analysis as Diagnostic Tool: Estonian Experience» («Kromosomaalne mikrokiibianalüüs diagnostilise vahendina: Eesti kogemus»). Kaitsmine toimub Riia 23B-105. Juhendajad prof Ants Kurg ja prof Katrin Õunap, oponent dr rer. nat. Hartmut Engels (Bonni ülikool, Saksamaa).

15. novembril kell 11 kaitseb Elizaveta Fomina vene kirjanduse erialal doktoritööd «Национальная характерология в прозе И. С. Тургенева» («Rahvuskarakteroloogia I. Turgenevi proosas»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Ljubov Kisseljova, oponendid prof Katalin Kroó (Lorand Eötvös’i ülikool, Ungari), Marietta Turjan (Venemaa kirjanike liidu liige, Venemaa).

15. novembril kell 13 kaitseb Pavel Uspenskiy vene kirjanduse erialal doktoritööd «Творчество В. Ф. Ходасевича и русская литературная традиция (1900-е гг. – 1917 г.)» («V. F. Hodasevitši looming vene kirjandustraditsioonis aastatel 1900-1917»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad vanemteadur Lea Pild ja prof Roman Leibov, oponendid prof Nikolai Bogomolov (Moskva riiklik ülikool, Venemaa), prof Dina Magomedova (Venemaa riiklik humanitaarülikool, Venemaa).

17. novembril kell 16.15 kaitseb Vladimir Šor informaatika erialal väitekirja «Statistical Approach for Memory Leak Detection in Java Applications» («Statistline lähenemine mälulekete tuvastamiseks Java rakendustes»). Kaitsmine toimub Liivi 2-403. Juhendaja prof Satish Narayana Srirama, oponendid prof Andreas Krall (Viini Tehnoloogiaülikool, Austria), prof Walter Binder (Lugano ülikool, Šveits).

18. novembril kell 14.15 kaitseb Diana Eerma majandusteaduse erialal doktoritööd «A Bookkeeping Approach to Social Accounting for a University Faculty: The Case of the University of Tartu» («Raamatupidamislik käsitlus ülikooli teaduskonna sotsiaaltulemuse arvestuseks Tartu Ülikooli näitel»). Kaitsmine toimub Narva mnt 4-A312. Juhendajad prof Peter Friedrich ja prof Jüri Sepp, oponendid prof Dorothea Greiling (Linzi Johannes Kepleri ülikool, Austria), dots Sirje-Ilona Pädam, TTÜ.

20. novembril kell 10.15 kaitseb Kertu Lõhmus taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd «Colonisation Ecology of Forest-Dwelling Vascular Plants and Conservation Value of Rural Manor Parks» («Metsas kasvavate taimeliikide levikuökoloogia ja maapiirkondade mõisaparkide säilitamise väärtus»). Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendaja vanemteadur Jaan Liira, oponent prof John-Arvid Grytnes (Bergeni ülikool, Norra). 

21. novembril kell 14 kaitseb Ceith Nikkolo arstiteaduse erialal väitekirja «Impact of Mesh Parameters on Chronic Pain and Foreign Body Feeling After Open Inguinal Hernia Repair» («Alloplastika võrkude mõju kroonilise valu ja võõrkehatunde tekkimisele kubemesonga ravis»). Kaitsmine toimub A. Linkbergi auditooriumis Puusepa 8. Juhendaja dots Urmas Lepner, oponent prof Hannu Paajanen (Ida-Soome ülikool, Soome).

26. novembril kell 13 kaitseb Andrus Tool filosoofia erialal doktoritööd «Objectivity in Wilhelm Dilthey's Philosophy of Human Sciences» («Objektiivsuse teema Wilhelm Dilthey vaimuteaduste-filosoofias»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof. knd. Ülo Matjus, oponendid prof Jaan Valsiner (Clarki ülikool, USA), prof Tõnu Viik (TLÜ).

Jaga artiklit