Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ sihtasutuse stipendiumid septembris 2014

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamises stipendium – 1 stipendium 500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid).

Ravimitootjate liidu stipendium 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirjas avaldatud või arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud terviseedenduse ja ravimialase teadus- või uurimistöö autorid (nii üliõpilased kui ka teadurid).

Fortumo stipendium5 stipendiumi á 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida matemaatika-informaatikateaduskonna 2. aasta informaatika eriala bakalaureuseõppe üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppetöös ning on aktiivsed informaatikaalases teadus- ja arendustegevuses.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks Tartu ülikooli sihtasutusele. Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker).

 

IT akadeemia stipendiumid

Skype´i IT akadeemia magistristipendium jagatakse 2014/2015. õppeaastal 15 parimale IT tudengile. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ tarkvaratehnika ning informaatika magistriõppekavade tudengid. Aastase stipendiumi suurus on à 6500 eurot. Taotlused esitatakse IT akadeemiale septembris 2014.

IT akadeemia erialastipendiumid antakse välja TÜ informaatika bakalaureuseõppe ning informaatika ning tarkvaratehnika magistriõppe tudengitele. 2014/2015. õppeaastal on bakalaureusetaseme stipendium 200 ja magistritaseme stipendium 300 eurot kuus. Taotlusi võtavad vastu ja menetlevad ülikoolid. Stipendiumi saab umbes 20% nimetatud õppekavade tudengitest.

LHV panga stipendiumid antakse välja parimatele IT-alastele lõputöödele bakalaureuse- ja magistritasemel. Stipendiumiga tunnustatakse IKT-alaseid lõputöid, millega panustatakse Eesti finantssektori või mõne muu Eesti majandussektori arengusse IT-valdkonna teadmiste ja oskuste rakendamise kaudu. Taotlused esitatakse IT akadeemiale kevadel 2015.

Täpsem info IT akadeemia stipendiumide kohta aadressil www.studyitin.ee/scholarship.

 

Rotalia Foundationi (USA) stipendiaadid Tartu ülikoolist

2014/2015. õppeaastaks annab eraannetustel põhinev Rotalia Foundation (USA) Tartu ülikooli tudengitele 25 stipendiumit à 2000 eurot.

Stipendiumi saavad Oskar Appelberg (arstiteadus), Oliver Berg (kirjandus ja kultuuriteadused), Kristi Helekivi (matemaatilise statistika õppekava magistriõpe), Urmeli Joost (rahvatervishoiu magistriõpe), Julius Juurmaa (arstiteadus), Kärt Kanger (keskkonnatehnoloogia magistriõpe), Mari-Liis Kesküla (hambaarstiteadus), Taavi Kivisik (psühholoogia), Kairi Kübarsepp (tõlkeõpetuse magistriõpe), Kadi Lõhmussaar (biomeditsiini magistriõpe), Julia Malõševa (arstiteadus), Maarja Mets (ajalugu), Ksenia Niglas (matemaatika magistriõpe), Rudolf-Harri Oberg (matemaatika magistriõpe), Merilin Piipuu (etnoloogia ja folkloristika magistriõpe), Taivo Pungas (informaatika), Merle Purre (semiootika ja kultuuriteooria magistriõpe), Annika Põder (proviisor), Doris Kristina Raave (proviisor), Oleg Remizov (rahvusvaheliste suhete magistriõpe), Siret Somarokov (biomeditsiini magistriõpe), Egle Truska (keemia), Paul-Matis Türnpuu (arstiteadus), Raimond Valler (keskkonnatehnoloogia magistriõpe) ja Oliver Viljamaa (informaatika).

Üldse saavad selleks õppeaastaks avaõiguslike ülikoolide tudengid fondist kokku 50 stipendiumit kogusummas 100 000 eurot, mis on üks suuremaid eraannetusi Eesti üliõpilastele aastas.

Stipendiaadid valiti konkursi korras välja nende üliõpilaste seast, kes aprillikuu seisuga olid päevase õppevormi 2. aasta bakalaureuseastme, integreeritud õppe eelviimase aasta või 1. aasta magistriastme üliõpilased ning kes esitasid fondi stipendiumikonkursile vormikohase sooviavalduse 2. maiks.

Erandina on rahastanud igal aastal kahe omanimelise stipendiumiga Bruno ja Helge Laan Tallinna Nõmme gümnaasiumi lõpetanuid, kelle valik edasiõppimiseks on üks Eesti avaõiguslikest ülikoolidest.

Stipendiumid antakse üle aktusel reedel, 5. septembril kell 17 Tartus Rotalia majas (Tähe 3).

Jaga artiklit