UT aastapreemiad kaasautoritele

Uudis

Universitas Tartuensis annab 75. sünnipäeva puhul esimest korda välja ajakirja aastapreemiad kaasautoritele, kes on oma kirjatöödega eriliselt silma paistnud.

Ajakiri tunnustab teadlast, kes on eeskujuliku pühendumusega võtnud aega, et oma valdkonna tegemisi lugejale lähemale tuua, ja ajakirjanikku, kes on täpse sulega vahendanud olusid ja arutelusid ülikoolis, teaduses või ühiskonnas.

Aastapreemia saavad ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander ning ajakirjanik Anu Jõesaar.

Eelmise õppeaasta algul, augustis 2022 ilmus Universitas Tartuensises Ülo Manderi analüüs „Teadlase pilguga: kas meil jätkub enam rohepöördeks aega?“ ning juunis 2023 kirjutas ta artikli „Hääbuvad märgalad eraldavad üha enam kasvuhoonegaase“, mis rääkis rahvusvahelisest koostööst märgalade uurimisel. Professor Manderi harivad artiklid on kirja pandud kujundlikus, selges ja ilusas keeles.

Anu Jõesaar pälvis aastapreemia ajakirja veebruaris 2023 ilmunud artiklitega „Kanderaketi äpardunud start paneb ESTCube-2 meeskonna kannatuse proovile“ ning „Ettevaatust, akadeemiline kurnatus!“ Anu Jõesaare ajakirjanduslikult professionaalsed kirjutised räägivad akadeemilise elu nendest külgedest, millest harilikult palju ei kõnelda – tasub meeles hoida, et ka raskused ja läbikukkumised on elu osa.

Palju õnne laureaatidele! Preemiad antakse üle 14. veebruaril ülikooli raamatukogus toimuval sümpoosionil „Ajaleht ja aeg. Universitas Tartuensis 75“.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit