Lugejaküsitluses osalejate vastused küsimusele, kuidas nad loevad UT ajakirja.
Allikas: UT lugejaküsitlus 2023

UT lugejad hindavad kriitikat ja keelelist selgust

Uudis

Aasta lõpul korraldatud küsitluse tulemused näitavad, et Universitas Tartuensise lugejad eelistavad paberist ajakirja, hindavad kõrgelt õigustatud kriitilist sisu ja keelelist selgust, kuid järjest enam ka keskkonnahoidlikkust.

Lugejaküsitluses osales 180 ülikooli töötajat, üliõpilast, vilistlast ja koostööpartnerit. Lausa 93% neist eelistab lugeda ajakirja paberil. Enamasti toodi põhjenduseks mitmekülgset mugavust: paberajakirja hea kättesaadavus ülikooli hoonetes, selge ülevaade käsitletavatest teemadest ja võimalus lugeda endale sobivas kohas.

Ligi pooled vastajad märkisid, et nad on lihtsalt harjunud paberilt lugema või et paberajakirja lugemine on arvutitööle lõõgastav vaheldus. „See on PÄRIS. Mitte, et sisu ei oleks internetis vähem päris ja levib ehk laiemalt, aga füüsiline ajakiri on midagi, mis on ülikooli osa. See on kohaliku ökosüsteemi üks väljund,“ kõlas üks kommentaar.

UT lugejad peavad väga tähtsaks, et ajakirja tekstid oleksid keeleliselt selged ja korrektsed.

Sisus soovitakse näha kriitilisi käsitlusi, teadusteemalisi artikleid ja oma valdkonna või instituudi tegemiste kajastusi, kuigi suurt huvi tuntakse ka teiste ülikooli üksuste käekäigu vastu.

Kõige rohkem meeldivad lugejatele arvamuslood, pikemad päevakajalised või kriitilised artiklid ning legendaarseid ülikooli inimesi, kohti ja lugusid käsitlevad tekstid. Samuti armastatakse lugeda praktilisi nõuandeid, ülevaatlikke lühivorme, persoonilugusid ja tudengielu kajastavaid artikleid.

„Ajakiri moodustab pikema aja peale väga hea terviku, kus teemasid on käsitletud mitmekülgselt ja huvitavalt. Mu meelest on teemad kokkuvõttes tasakaalus,“ kirjutas üks vastaja.

Selgelt on näha ka lugejate kasvavat keskkonnateadlikkust ja -tundlikkust. Mitmes vastuses kõlas mure selle pärast, kuhu läbiloetud ajakiri viia, et see niisama seisma ei jääks. 78,1% vastanutest pidas tähtsaks, et ajakiri oleks trükitud taaskasutatud paberile.

Ajakirja koduleht pälvis kiitust lisamaterjali ja kasutusmugavuse eest. Samas leiti, et koduleheni peaks olema võimalik jõuda kergemini, näiteks ut.ee pealehelt. Vastajad ütlesid, et loeksid artikleid rohkem, kui ajakiri oleks veebis paremini nähtav.

Kokkuvõttes nähakse Universitas Tartuensist ülikooliperele mõeldud väljaande ja ülikoolis toimuva populaarteadusliku kajastajana, kelle eeskujuks võiks olla Sirp ja Vikerkaar.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit