Õppekvaliteedi edendamise auhinna pälvis keemia instituut.
FOTO: Andres Tennus

Ülikool tõstis esile aasta õppetegusid

Uudis

2023. aasta õppeteoks kuulutati maailma keelte ja kultuuride instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste kirjutamislaagrid, koolipsühholoogia magistriõpe Pärnus ning kehalise kasvatuse ja spordi õppekavade reform. Õppekvaliteedi edendamise auhinna pälvis keemia instituut.

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul iseloomustab mulluse aasta õppetegusid taas see, et nendes on koostöös kaasa löönud paljud inimesed.

„Ühelt poolt tõstame esile õppekvaliteeti ja tuge üliõpilastele, teisalt juhime tähelepanu ühiskonnas oluliste probleemide lahendamisele, olgu selleks koolipsühholoogide puudujäägi leevendamine või liikumisõpetuse lõimimine õppekavasse, et ennetada laste ja noorte terviseprobleeme,“ ütles Valk.

Seekordsed laureaadid on tema sõnul hea näide, kuidas tekivad innovatsioon ja areng, kui teha koostööd ja olla uuendusmeelne. Kõik auhinnatud teod on pikema mõjuga ja õpetavad palju kasulikku ka teistele.

Keemia instituuti tunnustati kolme aasta jooksul tehtud süsteemse ja sisuka töö eest õppekvaliteedi edendamise auhinnaga. Üliõpilaste tulevikuoskuste arendamise eesmärgil muudeti õppeviise ja hakati kasutama enam aktiivõppemeetodeid. Ühtlasi korraldati õppejõududele õpetamisoskuste arendamiseks ühisseminare ja muudeti ainete sisu, et need oleksid omavahel paremini kooskõlas. Kursuste arendamisel lähtuti üliõpilaste tagasisidest ja vaadati üle õppe veebitugi.

Aasta õppeteo ja õppekvaliteedi edendamise auhinnad anti üle 18. jaanuaril toimunud konverentsil „Õppejõult õppejõule 2024: püsiv ja püsimatu õpetamises“. Aasta õppeteo auhind on rahaline preemia 5000 eurot ja õppekvaliteedi edendamise auhind 30 000 eurot.

Universitas Tartuensis

Galerii: 

Jaga artiklit