Tiina Randlane 70

Juubel

10. septembril saab 70-aastaseks rahvusvaheliselt tuntud lihhenoloog, ökoloogia ja maateaduste instituudi emeriitdotsent ja kaasprofessor Tiina Randlane.

Tiina on lõpetanud cum laude botaanikaõpingud Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas (1977), jätkanud samas aspirantuuris ja kaitsnud kandidaaditöö teemal „Eesti läänesaarte lihhenofloora analüüs“ (1986).

Juba aastakümneid on Tiinat teadustöös kõige rohkem huvitanud samblike süstemaatika uuringud – neid on ta teinud koostöös kolleegidega nii koduülikoolist kui ka välismaalt. Lisaks arvukatele rahvusvahelistes teadusajakirjades ilmunud artiklitele on Tiina juhtinud ka globaalse Cetraria-taoliste samblike taksonoomia andmebaasi koostamist, olnud rahvusvaheliste erialakonverentside korralduskomitee liige ja koordineerinud rahvusvahelise projekti KeyToNature Eesti haru, mille tulemusena koostati mõniteist aastat tagasi uudsed interaktiivsed taimede ja samblike määrajad nii koolilastele kui ka erialaspetsialistidele.

Tiina on olnud aastaid teadusajakirja Folia Cryptogamica Estonica (Tartu Ülikooli kirjastus) toimetuskolleegiumi vastutav liige ja jätkab teadustoimetaja tööd eriala tuntuimas ajakirjas The Lichenologist (Cambridge University Press). Just tema eestvedamisel sai 2004. aastal Tartus teoks Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni viies ülemaailmne konverents, mis oli suur tunnustus Eesti lihhenoloogidele ja mille suurepärast korraldust tuletatakse erialaringkondades ikka ja jälle meelde.

Tema juhendamisel on kaitstud arvukalt bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid ning ta on olnud toetav õppejõud, kes on lasknud noortel lihhenoloogidel leida oma uurimissuunad. Nii on kujunenud Eestis ühe suhteliselt väikese eriala silmapaistev teadlaste ja spetsialistide kogukond. Tiina on pannud erilist rõhku samblike tutvustamisele: peale erialaspetsialistidele kirjutatud eestikeelsete raamatute on koostöös kolleegidega ilmunud mitmekeelne Eesti samblikke tutvustav triloogia kõigile asjahuvilistele. Lisaks on kõigile kättesaadav Eesti samblikke, samblaid ja soontaimi tutvustav veebileht „Vähetuntud elurikkus“.

Tiina osalusel koostatud interaktiivsed määrajad internetis ja nutitelefonides auhinnati 2010. aastal Eesti teaduse populariseerimise peapreemiaga parima uue algatuse eest. Tema pühendumus oma erialale on toonud talle korduvalt tunnustust ka koduülikoolilt: 2003. aastal sai Tiina Tartu Ülikooli medali, 2013. aastal Tartu Ülikooli aumärgi ja 2021. aastal teenetemärgi „100 semestrit Tartu Ülikoolis“.

Tiina erialane entusiasm ja ambitsioonikus paistab jätkuvalt silma: koostöös eesti kolleegidega hinnati aastatel 2019–2023 kõigi Eesti samblike ohustatust. Töö tulemusena valmis mahukas analüüs samblike liigikaitse vajadustest Eestis. Hiljuti algatas ta Balti riikide lihheniseerunud seeneliikide nimekirja koostamise, milles osalevad kolleegid nii Eestist kui ka meie naaberriikidest.

Südamlikud õnnesoovid ning jätkuvat energiat ja entusiasmi!

Sõbrad, kolleegid ja õpilased TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakonnast

Jaga artiklit