Raul Eamets, Jaak Vilo ja Toomas Asser käisid enne valimisi ülikooli raamatukogus üliõpilastega kohtumas.
FOTO: Jassu Hertsmann

Rektorikandidaadid tudengite ees: raha on palju juurde vaja, muidu läheb hästi

Reportaaž

Märtsi viimasel esmaspäeval toimus ülikooli raamatukogus rektorikandidaatide esimene debatt. Üliõpilasesinduse kutsel arutasid tuleviku üle kolm kandidaati: sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets, varasem arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo ja viimased viis aastat rektoriametis olnud professor Toomas Asser.

Saalis hõljub kohvi ja saiakeste lõhn. Üliõpilasesinduse laual klõbisevad arvutiklahvid. Kuulajaid ümmarguste kohvilaudade taga on neljakümne ringis.

„Miks te soovite saada rektoriks?“ küsib vestlusjuht, üliõpilaskonna aseesimees Siret Siim alustuseks.

Raul Eamets, seljas krookuselilla särk, kaelas samas toonis lips, köhatab.

„Rektoriks kandideerin ma sellepärast, et mind esitati rektorikandidaadiks. Tunnen enda arvates natuke seda, kuidas ülikool toimib, kuidas ülikooli juhitakse.“

Siis asub ta kiiresti ette vuristama oma valimisprogrammi: „Suurem nähtavus ­­– nii rektori kui ka ülikooli suurem nähtavus ühiskonnas. Teiseks rahastuse suurendamine. [---] Minu hinnangul on võimalik töötajate palka tõsta päris korralikult, nii 75% viie aasta jooksul.“

Eamets lubab tudengitele, et asub rektorina väga jõuliselt seisma toimetulekutoetuste ja tulemusstipendiumide suurendamise eest.

Vestlusjuht sekkub: kaks sissejuhatuseks antud minutit on täis.

„Meil oleks vaja uuendada õppelaenusüsteemi,“ jõuab Eamets veel ühe mõtte saali visata.

Jaak Vilo sahistab tooli all jalgu ja muudab asendit.

„Õppisin Tartu Ülikoolis rakendusmatemaatikat ajal, kui IT-d ei õpitud. Läksin doktorantuuri Soome, olin kaua ära Soomes ja Inglismaal, bioinformaatika instituudis. 20 aastat tagasi tulin Eestisse tagasi Eesti Geenivaramut üles ehitama. 12 aastat olin arvutiteaduse instituudi juht. Praegu on mul uus vabadus, kus ma enam ei ole juhataja, saan võtta teisi rolle. Mul on rahvusvaheline taust, isiklik kogemus Eestis, sellepärast ma kandideerisin. Päris igav ei hakkaks ka selle positsioonita, aga võib panustada laiemalt,“ teatab ta kindlal toonil.

Toomas Asser haarab apelsinivärvi mikrofoni. Räägib, et erinevalt teistest lavalolijaist on tema viis aastat rektor olnud.

„Ma loobusin kirurgitööst. Seda ei saa täismahuga rektori ametiga kokku panna. Nendest viiest (rektori)aastast kaks on olnud sellised, kus täie jõuga ei ole olnud võimalik panustada – nende muutuste tõttu, mis olid meist väljaspool.“

Kõrghariduse raha

„Kui järgmise viie aasta jooksul peaks tekkima oht, et hakatakse rääkima tasulisest kõrgharidusest, siis mida teete?“ kõlab vestlusjuhi järgmine küsimus.

Vilo alustab: tema peab tähtsaks, et tudengite arvu suhtes oleks piisavalt palju õppejõude. Tõmbab hoogsalt käega üle saali.

„See on väga must stsenaarium, aga tõenäoliselt peab ülikool vaatama otsa sellele, et hakata vähendama õppekohti.“

Vestlusjuht: „Kas see oleks esimene reaktsioon?“

Vilo: „Ei ole esimene. Ma usun, et meil on võimalik põhjendada seda kasu, mida tasuta kõrghariduse omandanud professionaalses elus hiljem toovad. Sellele, et kõrghariduse rahastus kukkus alla ühe protsendi, juhtisin ma viis-kuus aastat tagasi tähelepanu ka ajalehes suhteliselt esimesena.“

„Kui palju peaks rektor poliitilisel tasandil sekkuma, et hoida tasuta kõrgharidust?“ pärib vestlusjuht.

Vilo: „Ülikooli jaoks on kõige kasulikum, kui rektor on selgelt apoliitiline, aga samas suhtleks kõikide erakondade üleselt. See on tema töö.“

Asser: „Ma ei usu, et keegi on praegu seda meelt, et kõrgharidus peab nüüd järsku muutuma tasuliseks. See hoiak on meil neljaks aastaks ka enam-vähem garanteeritud.“

Aga arutelud võivad tulla, reedab Asser; tasulise kõrghariduse kõrvad võivad lähiaastail taas heki tagant paistma hakata.

Eamets hoiatab, et kui minna üle osaliselt tasulisele kõrgharidusele, tekiks riigil kohe kiusatus külmutada kõrghariduse rahastamine. „Muu raha peate turult saama, sest nüüd on kõik tasuline,“ visandab ta ja küsib kohe edasi: „Kust saaks ühiskond loodusteadlasi, kas või õpetajaid, kui kõrgharidus tasuliseks teha?“ Ja kehitab selle peale demonstratiivselt õlgu.

Üliõpilaste raha

Asser: „Rektorite nõukogu poolt oleme esitanud koalitsiooniläbirääkimistele ettepaneku, et stipendiumi määr võiks jõuda 500 euroni.“

Vestlusjuht avaldab kahtlust: kas sel juhul on võimalik suurendada stipendiumisaajate hulka?

Asser: „See on arvutuslik teema.“

Eamets märgib, et üliõpilased on oma soovides rääkinud toimetulekutoetuse tõstmisest 340 euroni. „Arvestades, kui kiire on olnud elukalliduse tõus, peaks see praegu olema juba natuke suurem.“

Vilo: „Ma olen sõrmedel arvutanud, et kui on 500 eurot ja 12 kuud, siis see on rohkem, kui paljud erialad saavad tasuta kõrghariduse tingimustes ühe tudengi õpetamiseks. Kui meil oleks 6000 eurot tasuta õppe läbiviimiseks ... aga me ei ole isegi mitte sealmaal.“ Ta rõhutab, et tuleb panna konteksti stipendiumid ja raha, mille ülikool saab üliõpilaste õpetamisest.

Vestlusjuht meenutab üliõpilasesinduse rahajagamisaktsiooni peahoone ees, kui esimesed 200 tudengit said paarkümmend eurot peo peale. Rahasaajatelt küsiti, kust tuleb nende sissetulek. Mitte keegi neist ei märkinud, et on võtnud õppelaenu.

Vilo: „Oleme mõlemad Rauliga välja pakkunud, et peaks olema riiklik süsteem, mitte pankade kaudu, kus pankade käed jäävad rasvaseks.“

See on Vilol juba teine kokanduslik kujund debatis.

Asser: „Laenu ei võeta, sest tingimused on nii ebasoodsad.“

Head õppejõud

Vestlusjuht jätkab: kuidas tagada, et õppekvaliteet ja õppejõud päriselt areneksid?

Eamets: „Meil ongi väga kirju õppejõudude seltskond ja mõnel juhul ka päris lootusetu, aga selline on elu.“

„Peakski jääma lootusetuks?“ teeb küsija imestunud näo.

Eamets: „Inimeste ärasaatmine on ülikoolis suhteliselt keeruliseks tehtud. Kui ma mõtlen majandusteaduskonna peale ja värvikate professorite peale 20 aasta tagusest ajast, siis neid mäletatakse ka 30 aastat pärast lõpetamist. Ma ei ole kindel, kas mind mäletatakse sellisest aspektist, sest ma olen päris hea õppejõud.“

Üle saali lainetab muigekahin.

Asser: „Üliõpilastelt tulev tagasiside on vajalik. Ilmselt on valdkondades erinev tagasisidekultuur. Ma julgen arvata, et minu koduvaldkonnas [meditsiinis] on see jõulisem ja kvaliteetsem, aga kindlasti on arenemisruumi.“

„Praegu väärtustatakse teadust rohkem: kui sa oled hea õppejõud, aga ei ole teadust teinud, siis on asjad pahasti,“ märgib vestlusjuht.

Vilo: „Ma vaataksin atesteerides tervikut: kui õppejõud on mitmes aspektis suurepärane ja ühes veidi nõrgem, siis see on tolereeritav.“

Eamets: „Meil on ka senati tasemel jäänud inimesi valimata, sest tudengid on olnud kriitilised.“

Asser: „Akadeemilises komisjonis, kus me professoreid hindame ja kinnitame, on olnud kogu aeg olemas tudengite hääl. Seda on alati arvestatud.“

Vilo: „Instituudid hoiavad kümne küünega kinni lektoritest, kes on väga head õppejõud, aga ei tee teadust. Neid ei saa edutada professoriks või kaasprofessoriks, aga ülikool hoiab inimesi, kes õpetavad.“

Doktoriõppe tulevik

Vilo: „Kui doktorantuuris alustab aastas 164 inimest, siis on ülikool väga halvas olukorras. Heal juhul lõpetab neist 120. Ülikoolis on 1500 akadeemilist töötajat. Kuidas me ka ei vaata, suures plaanis hädavaevu taastoodame ülikooli akadeemilist peret.“

Asser: „Oleme pakkunud, et Eestis peaks doktorantuurikohtade arvu suurendama praeguselt 300-lt 500-le.“

Eamets: „Eestis on vaja aastas 300–350 doktoriõppe lõpetajat, me jääme sellest tasemest kolmandiku maha.“

„Milline on teie juhtimisstiil? Kuidas kavatsete moodustada meeskonda, et muutused saaks tehtud?“ pärib vestlusjuht.

Vilo: „Mulle tundub, et väljastpoolt vaadatakse mu juhtimisstiili teistmoodi kui seestpoolt.“

Asser: „Minu juhtimisstiil on olnud usalduslik ja tuginenud kompetentsidele. Ma ei ole käskiv ja ma usun, et meeskond, kes on viie aasta jooksul moodustunud, suures osas ka jätkaks.“

Eamets märgib, et vastutus rektoraadis on ebaühtlaselt jaotunud. Toob näiteks kantsleri, kes peab vastutama saja asja eest, alates IT-st kuni personaliosakonnani. „See peab olema supervõimetega inimene!“ tõdeb ta.

Vestlusjuht küsib tulevase rektori meeskonna kohta.

Eamets teatab, et Maarja Öpik on andnud nõusoleku tulla teadusprorektoriks ja Aune Valk on nõus jätkama õppeprorektorina.

Valk, kirju kampsun üll, tõuseb seepeale saali keskel püsti.

„Arendusprorektorina on andnud nõusoleku Kalle Olli, kes täna on professor maaülikoolis,“ jätkab Eamets. „Ettevõtlusprorektorina majandusteaduskonna professor Kadri Ukrainski.“

Asser: „Aune Valk jätkaks ka tulevikus. Mari Moora asendaks teadusprorektori. Ma ei välista, et tekib ka ettevõtlus- ja arendusprorektor. Ma arvan, et see saab olema kolme prorektoriga rektoraat.“

Vilo laseb saali paista, et nimede paraad talle ei meeldi. „Ma olen kandidaatidest kõige noorem, aga mu ajalooline mälu rektorivalimistest on kõige pikem,“ ütleb ta. „Rektorivalimistel valitakse ühte inimest. Rektorivalimistel ei ole kunagi varem tehtud personalipoliitikat lava pealt.“

Rohkem ühiselamuid

Vilo: „Ühikaid on hädavajalik juurde ehitada. Ma olen senatis juhtinud korduvalt tähelepanu, et me tahame meelitada Tartusse talente mujalt, nii Eestist kui ka välismaalt. Iga kord saan vastuseks, et jõuludeks kaob ühikajärjekorra probleem ära.“

Asser: „Me ei ole ette näinud, et järgmise viie aasta jooksul hakkaksime ühiselamuid juurde ehitama. Vältimatu vajadus on, et olemasolevad ühiselamud oleks nüüdisaegsed. Me oleme ühiselamuid remontima minemas, üks ühiselamu aastas. Kui Raatuse tänavale omal ajal [ühiselamu] ehitati, siis rahanappuse tõttu jäi seal üht-teist tegemata. Seal on koht, et ühiselamut laiendada.“

Eamets: „Ühiselamute toahind on olnud fikseeritud, aga hoolimata sellest minnakse talvel erakatesse ära.“

„Mis on kõige suurem murekoht ülikoolis, mis vajab esimesena tähelepanu? Millega saab juba praegu rahul olla?“ paneb vestlusjuht kandidaatide ette korraga kaks küsimust.

Eamets: „Kui me ei suuda doktoriõppesse tuua eesti keelt kõnelevaid noori, siis me ei saa kõneleda jätkusuutlikust ülikoolist, rääkimata rahvusülikoolist.“

Vilo: „Kogu oma ligi 400-aastase ajaloo jooksul elab Tartu Ülikool praegu oma õitsengus. See ei tähenda, et juhid saaks puhata loorberitel.“

Asser: „Esimene oluline asi on üliõpilaste hakkamasaamise toetamine. Sama oluline teema on nii akadeemiliste kui ka tugitöötajate palgad.“

Küsimused said sedakorda läbi. Kuulajad sirutavad jalgu. Küpsiseid on veel alles.

Villu Päärt

ajakirjanik

Jaga artiklit