TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursid märtsis 2014

Stipendiumid

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium – stipendiumifond on 4450 eurot. Taotleda saavad kõikide viimase kahe aasta jooksul Eestis kaitstud võõrkeelsete doktoriväitekirjade autorid. Stipendiumi rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest.  Taotluste esitamise tähtaeg on 14. märts.

 

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium – stipendiumifond on 4880 eurot. Taotleda saavad kõigi Eesti avaõiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana. Stipendiumi rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest. Taotluste esitamise tähtaeg on 14. märts.

 

Erich Rannu perekonna stipendium – kuni 4 stipendiumi á 1600 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. apríll.

 

Erich Rannu mälestusstipendium – 1 stipendium á 1600 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös.  Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

 

Linda Martis-Jaansoni stipendiumi – 1 stipendium á 1000 eurot.   Stipendiumile on oodatud kandideerima kehakultuuriteaduskonna bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu tervishoiu kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta  üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonnas. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

 

Lydia ja Felix Krabi stipendium – kuni 5 stipendiumi á 1000 eurot.  Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja tehnoloogiateaduskonna kõikide õppetasemete üliõpilased loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia ja geoloogia. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

 

KPMG stipendium – 1 stipendium á 1300 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on väga hea õpeedukus, aktiivne valmisolek kohtuda  KPMG Baltics OÜ esindajatega.  Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

 

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker).

Jaga artiklit