Teated

Teated

Märtsis TÜ aulas: 4. märtsil kell 19 Tanel Joametsa klaveriõhtu «BBB», kavas on Bach, Brahms, Beethoven; 5. märtsil kell 19 Eesti Kontsert – Mati Turi (tenor) ja Martti Raide (klaver); 7. märtsil kell 16.30 ajakirja Akadeemia seminar; 8. märtsil kell 14.15 korporatsioon Indla 90. aastapäeva juubeliaktus; kell 18 Tallinna ülikooli kammerkoori naistepäeva kontsert; 9. märtsil kell 14 Tartu puhkpilliorkestri naistepäeva kontsert; 12. märtsil kell 16.15 Tartu ülikooli vabade kunstide professori Arvo Pärdi «Sõna ja muusika» seminar; 13. märtsil kell 19 heategevuslik kontsert, esineb puuetega inimeste rahvamuusikaansambel Allikabänd; 15. märtsil kell 12 üle-eestilise emakeeleolümpiaadi lõpetamine; 20. märtsil kell 19 Eesti interpreetide liidu kontsert, valgel klaveril esineb Kadri-Ann Sumera; 26. märtsil kell 16.15 professor Riina Kallikormi inauguratsiooniloeng; 30. märtsil kell 12 Jüri Kuke mälestuspäev.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 3. märtsil kell 15 käsitööring; 4. märtsil kell 13 lauluring; 6. märtsil kell 13 arstide klubi; 12. märtsil kell 14  Raeplats 12 saalis Ülo Siimetsa reisimuljed; 13. märtsil humanitaaria klubi; 17. märtsil kell 16 põltsamaalaste klubi; 18. märtsil lauluring; 27. märtsil keemikute klubi.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 12. märtsil esineb Peeter Järvelaid ettekandega «Institut de Droit international ja Eesti. Professor Rein Müllersoni 70. sünnipäevaks» ja 26. märtsil esineb Andres Jõgar ettekandega «Staliniaegsed repressioonid Tartu Õpetajate Instituudis». Kõnekoosolekud toimuvad kell 16.15 Lossi 3–427. Täpsem info: www.ut.ee/OES.

10. märtsini saab Tartu botaanikaaias külastada orhideenäitust. Samal ajal on üleval kunstnik Merle Silla orhideemaalide näitusmüük, mis kannab pealkirja «Orhideede imeline maailm». Tartust pärit Merle Silla isikunäitused on üleval olnud Eestis, Soomes, Hispaanias ja Inglismaal, mille käigus on tema maale müüdud Jaapanisse, Austraaliasse, Soome, Venemaale, Inglismaale, Slovakkiasse ja teistesse riikidesse.

10. märtsil kell 14.15 kutsub keskkonnamuutustega kohanemise tippkeskus ENVIRON kuulama ettekandeid avalikul seminaril Chemicumis (Ravila 14A–1019). Seminaril esinevad Kalle Olli (botaanika vanemteadur), teemaks «Against the Tide – Biodiversity in Plankton Ecosystems». Järvi Järveoja (loodusgeograafia ja maastikuökoloogia spetsialist), teemaks «GHG Fluxes from an Abondoned Peat Extraction Area Cultivated with Phalaris Arundinaceae L.». Priit Kupper (ökofüsioloogia vanemteadus) «Patterns of Water Use Are Interrelated With Leaf Nitrogen Concentration in Deciduous Woody Species». Birger Ilau (Tallinna tehnikaülikooli geenitehnoloogia instituudi insener ja doktorant), teemaks «Arabidopsis thaliana myosins». Lisaiformatsiooni saab leheküljelt environ.emu.ee.

18. märtsil peab rahvusteaduste professor Juhan Maiste loengu teemal «Milleks eestlastele kunstiajalugu?». 
Kas kunstiajalugu on asjade ja faktide ajalugu, mis korjab pelgalt kokku mineviku märke, või peitub temas Lääne kultuurilise ühiskeele salakood? Kas siinne maa on selles mängus olnud vaid kaasalonkija või võrdväärne partner? Loengus käsitletakse kunsti ja kunstiajaloo suuri sõlmküsimusi alates uue mõtteviisi algusest Kreekas, teaduseks kujunemisest valgustussajandil ja selle pinnalt rahvuslike kunstiajalugude tekkimisest. Loengule saab registreeruda rahvusteaduste loengusarja kodulehel http://www.ut.ee/et/rahvusteaduste-loengusari, kus leidub ka terve loengusarja ajakava.

30. märtsil toimub Tartu ülikooli aulas langenud vabadusvõitleja päeva XVIII aulakonverents. Märtervabadusvõitleja Jüri Kukk õppis ja töötas keemikuna Tartu ülikoolis 1958–1979, 1975–1976 tegutses erialaselt Prantsusmaal Bellevues. Rahvusliku meelsuse ja okupatsioonivastaste väljaastumiste eest vallandati dotsent Jüri Kukk 1979. aastal ning 13. märtsil 1980 õppejõud arreteeriti. 1981. aasta alguses saadeti Jüri Kukk Tallinnast karistust kandma Venemaale, kus ta suri Vologda tapivanglas 27. märtsil 1981. Põhjuseks oli eluohtlikus seisundis viibinud poliitvangi ebainimlik kohtlemine, lämbumine tõenäoliselt ebaprofessionaalselt teostatud kunstliku toitmise tagajärjel.

16.–18. mail on Tartus SELL-i üliõpilasmängud. SELL-i mängudest võtab osa ligi 1500 tudengit üle kogu maailma, spordimeelsed üliõpilased võistlevad kokku 13 spordialal. Korraldajaid kutsuvad kõiki särasilmseid inimesi vabatahtlikuks nii võistluste korraldamiseks kui ka üldiseks abistamiseks. Võõrkeeleoskustega inimesi oodatakse spordivõistkondade atašeedeks. Registreerimine: www.sell2014.eu/ee/hakka-vabatahtlikuks/. Lisainfo: SELL-i üliõpilasmängude vabatahtlike koordinaator Kadri Riitsaar, +372 56153528, vabatahtlik [at] sell2014.eu.

Jaga artiklit

Märksõnad

teated