Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumikonkursid

Stipendiumid

Eduard ja Eero Raigi stipendiumile saavad kandideerida TÜ-s õigus- ja majandusteadust õppivad eesti päritolu magistrandid või doktorandid. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus. Välja antakse kaks 1500 euro suurust stipendiumi.

Liisa Kolumbuse stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad eesti päritolu doktorandid arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Välja antakse neli 2500 euro suurust stipendiumi.

Dr Leander-Georg Vehiku stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna eesti päritolu üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi suurus on 1500 eurot.

Valter Niiluse stipendiumile saavad kandideerida TÜ-s läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased (alates kolmandast semestrist), magistrandid ja doktorandid õppe- ja teadustöö toetamiseks. Välja antakse kaks 1500 euro suurust stipendiumi.

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendiumile saavad kandideerida TÜ kõikide õpetajakoolituse õppekavade alusel täiskoormusega õppivad ja majanduslikku abi vajavad üliõpilased. Stipendiumi suurus on 1350 eurot.

Tartu Raefondi stipendiumile saavad kandideerida TÜ kõigi õppeastmete üliõpilased, kes on Tartust pärit (aluseks rahvastikuregistri sissekirjutus) ja kelle kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,0. Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe üliõpilased saavad stipendiumi taotleda alates kolmandast semestrist. Välja antakse üheksa 700 euro suurust stipendiumi.

Reet Montoneni mälestusstipendiumile saavad kandideerida kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseeruvad või spetsialiseerunud edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) ning praktiseerivaid lastepsühholoogid. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Voldemar Jaanbergi stipendiumi välja andva mälestusfondi eesmärk on toetada Eesti kodakondsusega TÜ majandusteaduskonna magistrante, doktorante, teadureid ja õppejõude, et saavutada Eesti majandusteaduses tugev akadeemiline järelkasv. Välja antakse kuni viis 2000 euro suurust stipendiumi.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ning kellel on head tulemused õppe- ja teadustöös. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Professor Lembit Allikmetsa stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates kolmandast aastast. Välja antakse kaks 1000 euro suurust stipendiumi.

Hilda ja Harry Mägi stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid (integreeritud õppe puhul alates neljandast semestrist) ja noorteadlased (kuni 41. eluaastani). Välja antakse kaks 2000 euro suurust stipendiumi.

Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendiumile saavad kandideerida kõigi valdkondade edukad bakalaureuseõppe üliõpilased (alates teisest aastast), magistrandid ja doktorandid. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus. Välja antakse neli 1500 euro suurust stipendiumi.

Karl ja Erika Inno stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema puudutab ühistegevust ja selle arendamist. Välja antakse kaks 1500 euro suurust stipendiumi.

Jüri Uluotsa mälestusfondi stipendiumile saavad kandideerida TÜ doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal). Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist edukust, ühiskondlikku aktiivsust ja uurimistöö olulisust Eesti jaoks. Stipendiumi suurus on 3000 eurot.

Professor Atko-Meeme Viru stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli alla 40-aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes teevad uurimistööd liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Lev Vassiljevi mälestusstipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on spetsialiseerunud kartograafiale. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Neinar Seli stipendium artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimatele autoritele on mõeldud selleks, et tunnustada Eesti Arsti artiklikonkursi parimaid autoreid. Sellega soovib asutaja toetada noorte teadushuvi ja aidata kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele. Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumile saavad kandideerida eesti päritolu üliõpilased, arst-residendid ja teadlased, kes soovivad toetust oma õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes (üliõpilasvahetuses osalemine, erialane enesetäiendamine täienduskoolitustel, osalemine konverentsidel jm). Stipendiumifondi suurus kuni 13 500 eurot.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi logopeedia stipendiumile saavad kandideerida TÜ logopeedia eriala magistriõppe teise aasta üliõpilased, kes soovivad pärast kutse omandamist töötada laste ja noorte logopeedina.Välja antakse kaks 1800 euro suurust stipendiumi.

Täpsema teabe ja stipendiumide taotlemise nõuded leiab aadressilt www.sihtasutus.ut.ee.

Jaga artiklit