KAART: Evelyn Uuemaa

Kos kõnõldas võro kiilt?

Teadus

Tartu Ülikooli teadlased on alates 2016. aasta aprillist jaganud Instagramis pilte enda ning oma üliõpilaste ja töörühmade põnevatest tegemistest.

Eestis räägitakse mitut murret. Sellel kaardil on kujutatud kolme levinuimat: Võru, saarte ja Mulgi murret. Võru murde kõnelejad on märgitud punasega, saarte murde levialad kollasega ja Mulgi murdes kõnelts seal, kus on sinine.

Üks punkt kaardil tähistab ühte murdekõnelejat mingi asustusüksuse (küla, aleviku, linna) piires. Nii võime eri värvidena näha seda, kus mingi murde rääkijad elavad. Linnades on pilt veidi moondunud, sest väikse ala kohta on punkte väga palju ja need võivad üksteist katta.

Kaart põhineb Statistikaameti 2011. aasta rahvaloenduse andmetel ning see sündis Twitteris toimuva kaardikoostamisväljakutse #30DayMapChallenge raames.

Kaardi valmistas ja postituse tegi geograafia osakonna juhataja ning geoinformaatika vanemteadur Evelyn Uuemaa.

Jälgi TÜ teadlaste tegemisi Instagramis: www.instagram.com/unitartuscience

 

Jaga artiklit