FOTO: Andres Tennus

Olev Salum 60

Juubel

23. jaanuaril täitus hambaarstiteaduse instituudi ortopeedilise stomatoloogia lektoril Olev Salumil 60 aastat.

Inimese elu ja tegemisi vaagitakse tavaliselt ikka tähtpäevade ajal või teatud eluetappide järel. Ülikooli inimeste elu hinnatakse (õppe)aastate kaupa ja alati leidub kolleege, kes oma teadmiste ja saavutuste poolest on silmapaistvamad. Edasiviivalt saab meditsiinivaldkonnas õpetada inimene, kes on võrdselt tugev nii praktilistes oskustes kui ka teoreetilistes teadmistes, hoolimata ajast ja ümbritsevatest oludest – või just selle kiuste.

Olev Salum lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli arst-stomatoloogina 1983. aastal ja juba aasta hiljem asus ta arstiteaduskonna stomatoloogia kliinikusse assistendina tööle. Sellega oli tema edasine saatus ilmselt otsustatud. 1996. aastal kaitses ta Riia Meditsiiniinstituudis (praegune Riia Stradinsi nimeline Ülikool) meditsiinidoktori väitekirja.

Tema konstruktiivsest kriitikast pole pääsenud ei kolleegid, üliõpilased ega patsiendid. Olles üks oma eriala vaieldamatutest tippudest, on ta oma konkreetse ütlemise, optimismi ja hea huumorimeelega võlunud nii neid, kes asuvad temaga ühise rindejoone taga ja jagavad tema visioone, kui ka neid, kes on kuulunud vastasleeri.

Salumi loengukursuste ja kirjutiste ampluaa on avar ja mitmekülgne. Selles on kindlasti oma osa nii väga heal arstlikul mõtteviisil ja edasiviival uudishimul kui ka tudengite, kolleegide ja patsientide kasvavatel nõudmistel.

Üliõpilaste õpetamise kõrval on ta tulemusrikkalt teinud teadustööd. Selle põhiteemad on jätkuvalt olnud osaliste eemaldatavate hambaproteeside funktsionaalsus ja reaktiivsed muutused suuõõne limaskestas, periimplantiidi etioloogia ja varajane diagnostika, uneapnoe raviks kasutatavad suusisesed aparaadid ja nende tõhusus ning hambaproteeside ökonoomika ja ravivajadus.

Salumi juhendamisel on valminud üks doktoritöö ja lugematu hulk hambaraviüliõpilaste lõputöid. Lisaks eelnimetatule juhib ta TÜ kliinikumi stomatoloogia kliiniku hambaproteesikeskuse igapäevatööd.

Kuuskümmend aastat on üldiselt vähe, et saaks elust ja tööst suuri kokkuvõtteid teha. See on aga sobiv aeg, et hetkeks peatuda ja tõdeda, et kauguses paistab veel hulgaliselt vallutamata maamärke, mille poole püüelda.

Soovime Olev Salumile õnne, tervist ja jätkuvat energiat!

Kolleegid hambaarstiteaduse instituudist

Jaga artiklit