FOTO: Andres Tennus

Silvia Russak 90

Juubel

Hiljuti tähistas emeriitdotsent Silvia Russak Tartu Ülikoolis oma 60. tööaastat, 19. jaanuaril täitus tal 90 eluaastat.

Alustanud ülikoolis 1958. aastal assistendina ja jätkanud aastatel 1975–1997 dotsendina, on ta paljude aastate jooksul olnud meie instituudi lahutamatu liige. Aastatel 1975–1985 oli Russak TRÜ arstiteaduskonna stomatoloogia osakonna juhataja, pühendades palju aega ja energiat akadeemilise järelkasvu arengule.

Meditsiiniteaduste kandidaadi kraadi kaitses ta Riia Meditsiiniinstituudi juures 1969. aastal. Oma kandidaadidissertatsioonis käsitles ta sülje biokeemilisi omadusi seoses kaariese ja endokriinsüsteemi muutustega.

Russaku teadusliku töö põhitemaatika on hambahaiguste levimus, hammaste struktuuri häired, fluoroos ja hambahaiguste preventsioon. Aktiivse klinitsistina ja täienduskoolituste läbiviijana on ta alati olnud arvamusliider laste hammaste kõvakudede ja limaskestahaiguste alal. Ta on olnud ka viie Eesti Teadusfondi grandi hoidja.

Silvia Russak on olnud Eesti Stomatoloogia Seltsi aktiivne liige alates 1955. aastast ja oli seltsi president aastatel 1978–1997. Ta on olnud Sotsiaalministeeriumi erialanõunik (1993–2001) ja Eesti Haigekassa konsultant. Ta on Eesti Hambaarstide Liidu auliige ja Eesti Arstide Liidu liige.

Russaku ühiskondlik aktiivsus ei ole piirdunud ainult hambaraviga. Ta on olnud Tartu Linnavolikogu liige aastatel 1993–1999 ja 2002–2005, Tartu Linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liige 1993–2014, Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu president ning Dotsentide ja Teadurite Klubi aktiivne liige, koordineerides emeriitdotsendi staatuse menetlemist Riigikogus.

Silvia Russakule on antud SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 2014. aasta preemia arstiteaduse arendamise eest. Ta on oma erudeerituse, sihikindluse, rõõmsa meele ja delikaatse käitumismaneeri poolest alati olnud eeskuju nii kolleegidele kui ka üliõpilastele.

Õnnitleme ja soovime tugevat tervist!

Kolleegid hambaarstiteaduse instituudist

Jaga artiklit