Anatoli Šeremet

In memoriam

02.09.1929–05.01.2020

5. jaanuaril lahkus Moskvas meie hulgast ootamatult Tartu Ülikooli audoktor professor Anatoli Šeremet.

Anatoli Šeremet sündis 2. septembril 1929 Moskva kubermangus. Ta lõpetas M. V. Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna ning kaitses seal 1955. aastal majanduskandidaadi kraadi ja 1971. aastal majandusdoktori kraadi.

Ta oli 1972.–2012. aastani M. V. Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna arvestuse, analüüsi ja auditi kateedri juhataja, kes arendas kateedri üheks juhtivaks majandusanalüüsi keskuseks endises Nõukogude Liidus ja Venemaal. Alates 2012. aastast töötas ta sama kateedri teadusliku juhendajana.

Professor Šeremet oli ettevõtete majandusanalüüsi ja auditi valdkonnas tunnustatud teadlane. Ta töötas välja ettevõtete kompleksse majandusanalüüsi metodoloogia ja metoodilise süsteemi ning lõi selles valdkonnas endises Nõukogude Liidus ja Venemaal oma koolkonna.

Tema publikatsioonide loetelus on enam kui 350 nimetust, sealhulgas 23 monograafiat, 25 õpikut ning 13 käsiraamatut majandusarvestuse, majandusanalüüsi ja auditi praktikutele. Tema juhendamisel ja konsulteerimisel on kaitstud 60 kandidaadikraadi ja 27 majandusdoktori kraadi.

Teadusliku tegevuse eest on talle kahel korral antud Lomonossovi preemia laureaadi nimetus. Šeremet oli Venemaa Föderatsiooni teeneline teadlane, Venemaa Föderatsiooni teeneline ökonomist ja M. V. Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli teeneline professor. Ta oli mitme akadeemia (Euraasia Rahvusvaheline Majandusakadeemia, Rahvusvaheline Juhtimise Akadeemia) tegevliige ning Taškendi Riikliku Majandusülikooli ja Alma-Ata Majandus- ja Statistikaakadeemia auprofessor. 2008. aastal valiti ta Tartu Ülikooli audoktoriks.

Professor Šeremeti tegevus Venemaa ja SRÜ riikide majandusarvestuse valdkonna arendamisel oli silmapaistev. Ta oli Rahvusvahelise Arvestuse Akadeemia president ning üks peakoordinaator rahvusvaheliste arvestuspõhimõtete rakendamise protsessis Venemaal ja teistes SRÜ riikides.

Samuti oli Šeremet SRÜ riikide arvestuse ja auditi rahvusvahelise koordinatsiooninõukogu liige, Venemaa Rahandusministeeriumi metoodikanõukogu presiidiumi liige, SRÜ Raamatupidajate ja Audiitorite Ühenduse president, Venemaa Rahandusministeeriumi juures tegutseva audiitorite nõukogu liige ning riikliku finantsarvestuse standardite eksperdinõukogu esimees.

Professor Anatoli Šeremeti sidus TÜ majandusteaduskonnaga aastakümnete pikkune viljakas koostöö, mis andis Tartu teadlastele võimaluse olla kaasatud paljude ühismonograafiate ja -publikatsioonide koostamisse. Varasematel aastatel korraldati tema initsiatiivil rohkelt ühiskonverentse ja -seminare. Tema juhitavas kateedris kaitses majandusteaduste kandidaadi või doktori kraadi viis Tartu Ülikooli ja neli Tallinna Tehnikaülikooli kasvandikku.

Professor Šeremet oli alati energiline, rõõmsameelne ja humoorikas. Oma hingelt oli ta spordimees. Temanimelisele karikale korraldati Moskva Riiklikus Ülikoolis suusavõistlusi ja veel lahkumise päeva hommikul käis ta basseinis ujumas …

Tema õpilased ja kolleegid Tartust jäävad teda tänulikult mäletama.

TÜ majandusteaduskond

Jaga artiklit