Doktoritööd

Doktoritööd

9. jaanuaril kell 12.15 kaitseb Timmu Kreitsmann geoloogia erialal doktoritööd „Application of carbon isotope and rare earth elements as recorders of environmental conditions in the aftermath of the Paleoproterozoic Lomagundi-Jatuli Event“(„Süsiniku isotoopkoostis ja haruldaste muldmetallide kasutatavus paleokeskkonna indikaatoritena Paleoproterosoikumi setetes pärast Lomagundi-Jatuli Isotoopsündmust“). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1019. Juhendajad prof Kalle Kirsimäe ja prof Aivo Lepland (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Norra Geoloogiateenistus), oponent prof Juha Karhu (Helsingi Ülikool, Soome).

13. jaanuaril kell 11.00 kaitseb Kärt Pormeister õigusteaduse erialal doktoritööd „Transparency in Relation to the Data Subject in Genetic Research – an Analysis on the Example of Estonia“ („Geeniuuringute läbipaistvus andmesubjekti suhtes – Eesti näitel põhinev analüüs“). Kaitsmine toimub Näituse 20 aud K-03. Juhendajad prof Irene Kull, prof Jaak Vilo, prof Katrin Õunap, prof Barbara J. Evans, oponent prof Cecilia Magnusson Sjöberg (Stockholmi Ülikool, Rootsi).

24. jaanuaril kell 12.15 kaitseb Tiina Laansalu eesti keele erialal doktoritööd „Kesk-Harjumaa kohanimede kujunemine ja nimesiire“. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Karl Pajusalu ja dr Maarja Kallasmaa (Eesti Keele Instituut), oponent Janne Saarikivi (Helsingi Ülikool, Soome).

24. jaanuaril kell 14.15 kaitseb Mariko Faster läänemeresoome keelte erialal doktoritööd „Hargla kihelkonna vetenimed Eesti-Läti piirialal“. Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Karl Pajusalu ja prof Janne Saarikivi (Helsingi Ülikool, Soome), oponendid dr Lembit Vaba ja dr Santeri Junttila (Helsingi Ülikool, Soome; Greifswaldi Ülikool, Saksamaa).

27. jaanuaril kell 15.00 kaitseb Kristiina Ojamaa arstiteaduse erialal doktoritööd „Epidemiology of gynecological cancer in Estonia“ („Günekoloogiliste pahaloomuliste kasvajate epidemioloogia Eestis“). Kaitsmine toimub Puusepa 8 A. Linkbergi auditooriumis. Juhendajad em-prof Hele Everaus, vanemteadur Piret Veerus (Tervise Arengu Instituut) ja med-dr Kaire Innos (Tervise Arengu Instituut), oponent prof Johanna Mäenpää (Tampere Ülikool, Soome).

29. jaanuaril kell 15.00 kaitseb Marianne Saard arstiteaduse erialal doktoritööd „Developing Modern Cognitive Intervention Techniques in Paediatric Neurorehabilitation for Children with Acquired Brain Injury“ („Kaasaegsete kognitiivsete sekkumistehnikate loomine pediaatrilises neurorehabilitatsioonis ajukahjustusega lastel“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendaja dots Anneli Kolk, oponent prof Ulrich Stephani (Christian Albrechti Ülikool, Saksamaa).

30. jaanuaril kell 14.15 kaitseb Julia Maslovskaja arstiteaduse erialal doktoritööd „The importance of DNA binding and DNA breaks for AIRE-mediated transcriptional activation“ („DNA seondumise ja DNA katkete olulisus AIRE-vahendatud transkriptsiooni aktivatsioonis“). Kaitsmine toimub Ravila 19–0088/0089. Juhendajad vanemteadur Ana Rebane ja prof Pärt Peterson, oponent Jorma J. Palvimo (Ida-Soome Ülikool, Soome).

Jaga artiklit