Kust ma leian oma uue semestri tunniplaani?

Tudeng küsib

Tunniplaanid asuvad õppeinfosüsteemis (ÕIS) ja igal üliõpilasel on oma isiklik tunniplaan.

Rubriik «Minu tunniplaan» tekib ÕIS-i pärast õppeainetele registreerumist. Uue semestri tunniplaani saab aga ÕIS-is koostada juba enne ainetele registreerumist. Nimelt on registreeringute lehel valik «Lisa planeerijasse», millele vajutades saab planeeritavaid aineid oma tunniplaani lisada.

Planeerijat kasutades saab kõikidele semestri õppeainetele korraga registreeruda alates 15. detsembrist. Planeerijaga on hea uut semestrit kavandada ja vältida ainete kattumist, sest seal saad näha tervet kevadist tunniplaani kalendervaates.

Ülikool koostab igaks semestriks õppekava- või erialapõhised tunniplaanid. Ka need leiab ÕIS-ist. Tunniplaani koostades on ülikool arvestanud eeldusainete järgnevusega ja välistanud võimaluse, et kohustuslike ainete õppetöö kattub. Üliõpilasel on soovitatav oma tunniplaani koostamisel ülikooli koostatud tunniplaan aluseks võtta; seejärel saab oma moodulivalikute ja soovide põhjal kõrvaleriala, valik- või vabaaineid lisada.

Ülikooli koostatud tunniplaane aluseks võttes tuleb arvestada, kas õppetöö toimub aine- või kursusesüsteemis.

Kursusesüsteemis õppides peab üliõpilane läbima ained etteantud järjekorras ning tal on võimalus valida ainult valik- ja vabaainete läbimise aeg. Ainesüsteemis õppides koostab üliõpilane ise oma tunniplaani ja võib õppekavas ette nähtud õppeained läbida vabalt valitud järjekorras, arvestades kehtestatud eeldusainete nõudeid.

ÕIS-i viimase aja uuendusena on õppijate töölauale lisatud ka meeldetuletused eksamitele registreerumise ja õppeaine tagasiside andmise kohta.

Kristina Kongi

õppeosakonna õppeinfosüsteemi projektijuht-analüütik

Jaga artiklit