Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medali ja tänukirjaga tunnustati 65. sünnipäeval arstiteaduskonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi biokeemia osakonna juhatajat, meditsiinilise biokeemia professorit Mihkel Zilmerit ja immunoloogia professorit, akadeemik Raivo Uibot.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval filosoofiateaduskonna emeriitprofessor Rein Vihalemm, 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaarbioloogia professor Jaanus Remme, 50. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loomade füsioloogilise ökoloogia professor Peeter Hõrak; samuti endine loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna insener Margarita Kink ja endine personaliosakonna juhataja Mari Nõmm.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 65. sünnipäeval filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kirjanduse ja teatriteaduse osakonna õppekorralduse spetsialisti Ragna Jõesaart ja 60. sünnipäeval arstiteaduskonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi patoloogilise füsioloogia vanemassistenti Ehte Orlovat.

TÜ aumärgi pälvis majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi endine sekretär Anne Kuigo.

TÜ tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna raamatukoguhoidja Tatjana Šahhovskaja, 65. sünnipäeval ülikooli kauaaegne koostööpartner ja praktikajuhendaja Hille Karu, 55. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi anorgaanilise keemia teadur Allan Hallik ning 50. sünnipäeval arstiteaduskonna õppeprodekaan, meditsiinilise mikrobioloogia dotsent Tõnis Karki, arstiteaduskonna tervishoiu instituudi terviseuuringute teadur Diva Eensoo ja majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi sekretär Ülle Maidla; samuti elukestva õppe keskuse endine täiendusõppe programmijuht Helve Raik ning «Matemaatika õhtuõpiku» autorid Juhan Aru, Kristjan Korjus ja Elis Saar.

Jaga artiklit