Õnnitleme

Õnnitlused

85

Heinart Sillastu, arstiteaduskonna emeriitprofessor – 1. jaanuar

80

Valli Pastak, valvur – 27. jaanuar

Lea Praks, arstiteaduskonna emeriitdotsent – 30. jaanuar

75

Karl Karlep, sotsiaal- ja haridusteaduskonna emeriitdotsent – 5. jaanuar

70

Lennart Neiman, optika ja spektroskoopia assistent – 2. jaanuar

Mihkel Steinberg, keemik – 5. jaanuar

65

Viktor Seeman, kristallide füüsika ja EPR vanemteadur – 5. jaanuar

Anne Iher, infotehnoloogia peaspetsialist – 9. jaanuar

60

Juhan Põldvere, infotehnoloogia spetsialist – 28. jaanuar

Ljudmila Vedina, vene keele lektor – 28. jaanuar

55

Ülle Mölder, raamatukoguhoidja – 12. jaanuar

Sirje Haas, raamatukoguhoidja – 15. jaanuar

50

Olli Nukk, raamatukoguhoidja – 12. jaanuar

Natalja Gordejeva, digitaliseerija – 13. jaanuar

Riina Kasterpalu, multimodaalse korpuse spetsialist – 15. jaanuar

Kersti Kokk, inimese anatoomia dotsent – 15. jaanuar

Meelis Till, remonditööline – 31. jaanuar

45

Nele Nemvalts, õppekorralduse spetsialist – 24 jaanuar

Mikhail Brik, materjalide kompuuter- modelleerimise (dora) professor – 30 jaanuar

40

Anton Terasmaa, füsioloogia vanemteadur – 6. jaanuar

Rutha Jäger, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 7. jaanuar

Kersti Kurri, õppekorralduse spetsialist – 16. jaanuar    

Ege Annok, vanemraamatupidaja – 20. jaanuar

Anatoli Vladimirov, meditsiinitehnoloogia spetsialist – 20 jaanuar

Sven Aller, informaatika assistent, haridustehnoloogia lektor – 30 jaanuar

35

Maie Kiisel, sotsiaalse kommunikatsiooni assistent – 1. jaanuar

Martin Vilbaste, metroloogia ja analüütilise keemia teadur – 5. jaanuar

Kaido Viht, bioorgaanilise keemia teadur – 6. jaanaur

Erko Jakobson, atmosfäärifüüsika teadur – 16. jaanuar

Kadri Rootalu, sotsiaalse analüüsi meetodite assistent – 25. jaanuar

Tuuli Tuisk, foneetika labori teadur – 26. jaanuar

Aleksandr Lissovski, optika ja spektroskoopia teadur – 27. jaanuar

30

Maria Tamm, filosoofiateaduskonna dekanaadi koordinaator – 22. jaanaur

Eele Õunapuu-Pikas, tehnik – 31. jaanuar

Jaga artiklit