Kas saan eelmises õppeastmes läbitud aineid oma õppekavasse üle kanda ja kas see on mulle tasuta?

Tudeng küsib

Vaba- ja ka valikaineid saab eelmisest õppeastmest üle kanda ja uue õppekava ainetena arvestada juhul, kui eelmises õppeastmes on läbitud rohkem aineid kui vaja.

Eelmise lõpetatud õppeastme nominaalmahtu ületavaid aineid saab kanda üle õppekavas ettenähtud mahus vaba- ja valikaineteks. Kui bakalaureuseõppes on kogutud täpselt 180 EAP-d, siis magistriõppesse valik- ega vabaaineid üle kanda ei saa.

Kohustuslike ainete ülekandmisel ühest õppeastmest teise mahupiiranguid ei ole. Ka ei ole mahupiiranguid juhul, kui aineid kantakse üle ühelt õppekavalt teisele sama õppeastme piires.

Täiskoormusega õppivale üliõpilasele on ainete ülekandmine tasuta. Kui õpitakse tasulises õppes ja soovitakse arvestada teises kõrgkoolis läbitud aineid, tuleb ainepunkti eest maksta seitse eurot.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel (VÕTA) lähtutakse õppekavast ja õppeainete õpiväljunditest. Oluline on teadvustada, kas varem õpitu on piisaval tasemel, et seda VÕTA abil üle kanda, või oleks kasulik õppekava aine siiski läbida, et oma teadmisi värskendada. Kui soovitakse, et VÕTA abil saadud ainepunktid kajastuksid käimasoleva semestri õppekava täitmisel, ei tasuks taotluse esitamist jätta semestri lõppu, kuna komisjonil on otsuse tegemiseks aega 30 päeva. Kui juhtub, et VÕTA otsus tehakse pärast semestri lõppu, kajastuvad üle kantud ained alles järgmise semestri õppekava täitmisel.

Kui sul on küsimusi või mõtteid oma valikute ja õpingute asjus, siis pöördu julgesti Tartu Ülikooli nõustamiskeskusesse raamatukogu kolmandal korrusel.

Ene Küüner

õppeosakonna nõustamiskeskuse õppekorraldusnõustaja

Jaga artiklit