Miks ma pean õppekavadest valima mooduleid?

Tudeng küsib

Õppekavad koosnevad moodulitest, mis võivad olla kohustuslikud või valitavad. Suurem moodulite valimise võimalus on bakalaureuseastme üliõpilastel, sest neil on õppekava läbimisel üldjuhul rohkem võimalusi kui teiste õppeastmete üliõpilastel. Ka teistel õppeastmetel peab moodulid valima, juhul kui õppekavas on valitavaid mooduleid.

Moodulid tuleb valida selleks, et õppetulemused läheksid õppekava täitmisel arvesse (et need paigutuksid õppekava kontekstis õigesse kohta). Valitud moodulite järgi hinnatakse õppekava täitmist üliõpilase edasijõudmisel, õppekulude hüvitamise otsuse tegemisel ning õppetoetuste ja stipendiumide taotlemisel. Peale selle tekib ÕIS-is lehel «Õppetöö tulemused õppekava kontekstis» hea ülevaade oma õppekava sooritatud ja sooritamata ainetest. Moodulite valimata jätmise korral ei lähe läbitud ained õppekava täitmisel arvesse, ka ei saa üliõpilased taotleda stipendiume.

Moodulite valimisel on tähtajad ja nendest tuleb kinni pidada. Bakalaureuseastme üliõpilased peavad peaeriala moodulid valima hiljemalt esimese semestri lõpuks (kui õppekavas ei ole kehtestatud hilisemat tähtaega), kõik teised õppekava moodulid tuleb valida hiljemalt teise aasta sügissemestri lõpuks. Teiste õppeastmete üliõpilastel tuleb valik teha esimese semestri lõpuks, juhul kui neil on õppekavas valitavaid mooduleid.

Moodulite valikut saab bakalaureuseastmes ka muuta, näiteks valida esialgu märgitud kõrval­eriala asemel siiski peaeriala suurendamise võimaluse. Mooduleid uuesti valides tuleb jälgida, kas uute valikute alusel lähevad kõik seni läbitud ained õppekava täitmisel arvesse ja kas õpingud on võimalik lõpetada nominaalajaga.

Ene Küüner

õppeosakonna nõustamiskeskuse õppekorraldusnõustaja

Sandra Saar

UT toimetaja

sandra.saar [at] ut.ee

Jaga artiklit