Kellelt saan ma ülikoolis nõu ja teavet?

Tudeng küsib

Oma õpingute alustamine ja juhtimine nõuab üliõpilaselt iseseisvust, vastutust ja algatusvõimet. Et olla teadlik ülikooli­õpingutega kaasnevatest võimalustest ja kohustustest, tasub olla aktiivne ja asuda oma küsimustele kohe vastuseid otsima. Selles on esmakursuslastele abiks tuutorid. Need on erikoolituse läbinud vabatahtlikud üliõpilastest nõustajad, kes oskavad jagada praktilist infot õppimise ja ülikoolieluga seotud küsimuste kohta.

Õppetööd korraldavas akadeemilises üksuses annavad õppekava läbimise võimaluste, sh moodulite, ainete, kõrvaleriala valiku jms kohta nõu programmijuhid.

Kõikidel õppekorraldusega seotud teemadel, sh küsimustes õppeainetele registreerumise, eeldusainete valiku, akadeemilise puhkuse ja õppetoetuste kohta, saab tuge õppekorraldus­spetsialistidelt ja õppekoordinaatoritelt.

Konkreetse õppeainega seotud küsimused võib julgelt esitada aine õppejõule.

Õppimist toetavad ka õppeosakonna nõustamiskeskuse üliõpilasnõustajad.

Õppekorraldusnõustaja vastab küsimustele õppetöö korralduse ja õppetööd puudutavate õigusaktide kohta.

Karjäärinõustajad toetavad üliõpilast, kui ta teeb otsuseid oma töö- ja haridustee kujundamise ning edasiste valikute kohta.

Üliõpilaspsühholoogid aitavad tulla toime nii õppimisega seotud kui ka isiklikus elus ette tulevate keeruliste küsimustega.

Erivajadustega üliõpilasi toetab oma nõustaja.

Rahvusvahelise õpirände keskuse üliõpilasvahetuse koordinaatorid jagavad infot ning annavad nõu välismaal õppimise ja välispraktika kohta.

Õppimisega seotud infot leiad veel Tartu Ülikooli tudengiteatmikust aadressil tudengiteatmik.ut.ee.

Kogu õppeaasta jooksul saavad üliõpilased kord nädalas e-posti teel infokirja. Sealt saab teavet õppetöö, stipendiumide ja toetuste, välisõppevõimaluste ning praktika- ja tööpakkumiste kohta.

Sina õpid, meie toetame!

Nõustajad õppeosakonnast

Jaga artiklit