FOTO: Lauri Kulpsoo

Motiveeritud uut aastat!

Juhtkiri

Septembrikuu Universitas Tartuensisest leiab mitu artiklit, mis on otse või kaude seotud motivatsiooniga. Meie lugude kangelasi motiveerivad uued teadmised ja värskendavad kogemused, olgu need seotud ametialase proovilepaneku, ammuoodatud reisi või vana kooli džässiklubi õhustikuga.

Motivatsiooni on uuritud kaua ja põhjalikult, kuid alati olenevad tulemused sellest, keda ja kuidas on küsitletud. Viis aastat tagasi 142 riigis tehtud uuring näitas, et tööst haaratuna tundis end vaid 13% vastanutest.

Tartu Ülikoolis on juba kaheksa aastat korraldatud töörahulolu küsitlust, et saada teada, milliseks peetakse siinset töökeskkonda. Õnneks on meie tulemused rahvusvahelisest keskmisest märksa paremad.

2017. aasta küsitluse põhjal on oma tööga Tartu Ülikoolis suuremal või vähemal määral rahul üle 92% vastanutest. Töörahulolu mõjutavad kõige enam töö huvitavus, tööõhkkond, palk, töö olulisus ja kolleegide toetus.

Hea meel on tõdeda, et meie töö on huvitav. Lihtsalt huvitavast tööst aga alati ei piisa. Tähtsad on ka arenguvõimalused, tööalane vabadus ja juhtide hea eeskuju.

Õnneks leidub Eesti suurimas ülikoolis palju arengu- ja koolitusvõimalusi. Üha rohkem on hakatud väärtustama ka juhiametit ja tunnustama üldisemalt ülikooli inimesi. Seda kinnitavad näiteks eelmisel aastal alustatud uue juhi arenguprogramm ja järjest valmivad head tavad.

Kui vestlesin magistriõpingud lõpetanud Anni Pähna ja Kristi-Maria Tüviga, kes korraldasid ühiselt töötajate haaratuse ja mängulise käitumise uuringu, sain taas kinnitust, et õppimine ja töötamine pole sugugi eri asjad.

Töötajaid ei motiveeri enam ammu esmajoones palk ning tudengite põhimotivaator ei ole mitte lõpuaktusel antav paber, vaid õppetööst saadavad kogemused ja teadmised.

Koolitöid tehes tuleks tingimused endale lihtsalt meelepäraseks muuta: vali uurimiseks teemad, mis sind siiralt huvitavad. Niimoodi saavad kõik kodused ülesanded ja rühmatööd kindlasti palju sujuvamalt tehtud. Ja mine tea, muidu tüütu andmeanalüüski võib sellisel juhul hoopis hasarti tekitada.

Loodan, et algav õppeaasta pakub meile kõigile uusi ja huvitavaid arenguvõimalusi, suuremat haaratust oma tegemistest ning suuremat rahulolu nii (õppe)töö kui ka eraeluga.

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit

Märksõnad

motivatsioon