Kellele ja milleks on mõeldud õppeaine «Mentorite väljaõpe»?

Tudeng küsib

Sügissemestril pakutav mento­rite väljaõpe on mõeldud tudengitele, kes toetavad üliõpilasi õpingutega hakkamasaamisel või kavatsevad seda teha. Väljaõppes keskendutakse eelkõige mentori nõustamis-, juhendamis- ja juhtimis­oskuste arendamisele.

Mentor on kogenud inimene, kes jagab oma teadmisi ja oskusi mõnes valdkonnas vähem kogenumale. Ülikoolis on palju mentorlust, näiteks nõustavad tuutorid teisi tudengeid, tudengid võtavad endale tudengivarje, erialaseltside mentorid viivad nooremaid kurssi oma eriala ja üliõpilaseks olemise võlude ja valudega, ettevõtlusmentorid toetavad Ideelabori tudengimeeskondi ning vilistlasmentorid aitavad praegustel üliõpilastel sihte seada.

Mentorite väljaõppesse ootame osalema tuutoreid, mentoreid, üliõpilasesindajaid, erialaste ja akadeemiliste organisatsioonide liikmeid ning kõiki üliõpilasi, kes aitavad toetada tudengite erialast ja isiklikku arengut. Ülikool tahab toetada tegutsevate mentorite arengut, olemas­olevaid algatusi ning uute mentorlus­vormide teket ja laienemist.

Kõik küsimused mentorite väljaõppe kohta on oodatud aadressile mare.aru [at] ut.ee.

Mare Aru

Karjäärinõustaja

 

Jaga artiklit