Harry Lemberg
FOTO: Erakogu

Olümpialootused sirguvad uuest spordihoonest

Kolumn

Tartu Ülikooli 350. aastapäevaks valminud Ujula tänava spordihoone on aegumatu kingitus Eesti spordile.

Rõõm on tõdeda, et sellel aastal saab spordikompleks hoopis uue näo ja otstarbe, mis loob ülikooli­linnale mitmepalgelist lisaväärtust ja seda mitte ainult spordi, vaid ka paljude teiste ülikoolilinna elu rikastavate valdkondade ja tegevuste jaoks.

Praegu veel puudub Tartus koht suuremate, enam kui 2000 osalejaga teadus-, spordi- ja kultuuriürituste ja konverentside jaoks. 35 aastat tagasi ehitatud hoone hakkab pärast laiendustööde lõppu täitma seda tühimikku, mängides nüüdisaegse ülikooli igapäevases tegevuses olulist osa.

Hoonekompleksi tuleb vaadata ühtse tervikuna, lähtudes eelkõige Tartu Ülikooli õppe- ja teadus­tegevusest. Selle puhul pean kõige tähtsamaks asjaolu, et lõpuks saab sporditeaduste ja füsio­teraapia instituut endale kodu, millest on unistatud ja räägitud 90 aastat.

Just nii pika aja vältel on Tartu Ülikoolis antud akadeemilist spordiharidust. Seda on tehtud hästi, kuid killustatult ja eri paigus. Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi tegevuse koondamine Ujula tänava laiendatud kompleksi aitab luua sünergiat erinevate instituutide ja valdkondlike üksuste vahel.

Kompleksist saavad sirguma need haritud noored, kes kannavad spordimõtet ja ideoloogiat igasse Eestimaa nurka, et Eesti inimene oleks sportlik ja terve, pakkudes meile kõigile ka tulevikus põnevust olümpiamängude vaatamisel. Lisaks laiendab spordihoones oma tegevust Tartu Ülikooli spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, mis kasvatab tuntavalt meditsiiniteenuste kättesaadavust ja paindlikkust.

Kui mõelda Ülejõe piirkonnale laiemalt, siis saab sellest pärast Delta maja valmimist juba lähiaastatel Tartu Ülikooli jaoks keskne linnaosa, kus kaks olemuselt erinevat, aga lähestikku asuvat hoonet täiendavad teineteist väga edukalt. Neis saab korraldada erisuguseid ja -mahulisi teadus­konverentse, kultuuriüritusi ja messe. Areneva linnaku vastu on juba huvi tundnud ka Eesti Konverentsikeskus, kelle hinnangul pakuvad need hooned suurt lisaväärtust Lõuna-Eestis konverentside korraldajatele.

Juba praegu äratab uuenev spordikompleks tähelepanu. Tehtud on esimesed mahukad broneeringud, näiteks soovitakse 2019. aasta «sTARTUp Day» jaoks kasutada kõiki nelja suurt saali, mille pindala on 3600 m2.

Võib öelda, et võidavad kõik, sest suuremaks ja mitmeotstarbeliseks muudetav spordihoone ei ole mõeldud ainult ühe valdkonna inimestele, vaid Ujula 4 hoonekompleksist kujuneb loodetavasti terve Tartu Ülikooli spordi-, kultuuri- ja konverentsi­keskus.

Harry Lemberg

TÜ Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimees

Jaga artiklit