Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 60. sünnipäeval maailma keelte ja kultuuride kolledži direktor Kersti Lepajõe ning 50. sünnipäeval ökoloogia ja maateaduste instituudi entomoloogia õppetooli juhataja professor Toomas Tammaru.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 80. sünnipäeval loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitprofessorit Agu Laiska, 70. sünnipäeval bio- ja siirdemeditsiini instituudi meditsiinilise biokeemia osakonna preparaatorit Rita Mõttust ning 60. sünnipäeval maailma keelte ja kultuuride kolledži romanistika osakonna prantsuse keele õpetajat Tiina Zobelit ja kliinilise meditsiini instituudi psühhiaatriakliiniku vanem­laboranti Ülle Iherit.

TÜ aumärgiga tänati 65. sünnipäeval maailma keelte ja kultuuride kolledži eesti keele õpetajat Heli Noort.

TÜ tänukiri anti 85. sünnipäeval meditsiiniteaduste valdkonna emeriitdotsendile Helje Kaarmale, 70. sünnipäeval raamatukogu kogude arenduse osakonna raamatukoguhoidjale Tiiu Sadele, 65. sünnipäeval infotehnoloogia osakonna infotehnoloogia peaspetsialistile Kalle Kiiranenile ning 60. sünnipäeval kinnisvaraosakonna elektrik-remonditöölisele Jüri Paljakule ja hooldustöölisele Heino Saarele. Samuti pälvisid TÜ tänukirja sotsiaalteaduste valdkonna emeriitdotsent Henn Käärik ning ökoloogia- ja maateaduste instituudi botaanika osakonna endine sekretär Sirje Toover.

Jaga artiklit