Milline ja millal tuleb uus õppeinfosüsteem?

Tudeng küsib

Õppeinfosüsteem ehk ÕIS on Tartu Ülikooli õppekorralduse infovahetuskeskkond, mis on kasutusel olnud 15 aastat. Selle loomisest alates on meie igapäevane õppetöö, õppekorraldus ja infosüsteemide arendamine nii palju uuenenud, et ÕIS on muutunud nullindate moodsast töövahendist oma aja ilmekaks näiteks. Vana süsteem on küll töökindel, aga ei vasta mõneti enam kaasaegsete infosüsteemide nõuetele, seda nii kasutus­mugavuse, teenuste ja tehnilise disaini kui ka arhitektuuri poolest. Sama arvamust on kinnitanud ka tudengite tagasiside.

Uue õppeinfosüsteemi (ÕIS 2.0) arenduse eesmärk on luua uue põlvkonna töökindel süsteem, mida saab paindlikult arendada ja mis toetab üliõpilaste õpinguid.

ÕIS 2.0 võetakse kasutusele enne uue õppe­aasta algust ja sellest saab igapäevane töö­vahend, mille lähtealus on kasutajamugavus. Sellest põhimõttest on uut süsteemi arendatud algusest peale. Uues süsteemis on lisandunud mitu funktsiooni, mida õppijad on ammu soovinud, näiteks seadistatav kalender ja õpitee kujun­damise tööriist.

Juba möödunud aasta lõpus said üliõpilased anda valminud prototüüpidele tagasisidet, mis puudutas õppija andmeid, õppetöö tulemusi ja õpingute kava. Samamoodi saab see olema tulevikus. Õppijaid teavitatakse igast olulisemast arendustööst. Parim viis teemaga kursis olla on jälgida iganädalast tudengite infokirja. Siinkohal tasub rõhutada, et ÕIS 2.0 saab olema kasutaja nägu. Mida aktiivsemalt osalevad üliõpilased uue keskkonna loomises ja sellele tagasiside andmises, seda paremini kajastab süsteem õppija vajadusi. Et hõlbustada uue süsteemi kasutamist, koostatakse õppijatele juhendid ja korraldatakse infotunnid.

Kristel Mikkor

õppeosakonna juhataja

Jaga artiklit