Jüri Sepp – 65

Juubel

9. septembril on 65. sünnipäev majanduspoliitika professoril Jüri Sepal.

Jüri Sepp on olnud Tartu ülikooliga seotud alates 1970. aastast, mil Tallinna 42. Keskkooli lõpetanust sai Tartu ülikooli majandusküberneetika üliõpilane.

Edukale ülikooli lõpetamisele järgnes töö teaduri ja vanemõpetajana majandusteaduskonnas. 1982. aastal kaitses septembrikuu juubilar Uno Mereste juhendamisel doktorikraadi ning seejärel jätkus töö majandusteaduskonnas dotsendina ja alates 1994. aastast professorina.

Teenistuskäik on kulgenud akadeemiliselt loogilist rada mööda, kuid juubilari tegemiste haare on olnud tähelepanuväärselt laiem, kui need ametikohad edastada suudavad. 

Sellest annavad tunnistust professor Jüri Sepa tegevused väljaspool Tartu ülikooli - EV kaubandusministeeriumi aseministrina aastatel 1990-1992, Eesti Panga Nõukogu liikmena 1998-2008 ja EV presidendi akadeemilise nõukogu liikmena, majanduskomisjoni juhtimisel 2002-2006.

Professor Jüri Sepa teadus- ja õppetöös joonistvad olulisimatena välja institutsiooniökonoomika ja konkurentsipoliitika. Institutsiooniökonoomika puhul võib ilmselt öelda, et tegemist on selle valdkonna Eestisse tooja ja lähema tutvustajaga. Konkurentsipoliitika puhul on Jüri Sepa akadeemiline tegevus aidanud kaasa Eesti Konkurentsiseaduse väljatöötamisele 1990ndate alguses ning hilisemale arendamisele.

Võiks väita, et Jüri lemmikuks uurimisteemade hulgas on konkurents. Ikka ja jälle vajab uurimist, mis paneb inimesed majanduses ja poliitikas tegutsema ning miks mõned riigid on edukamad kui teised.

Konkurentsi ja stiimulite rakendamist on Jüri Sepp teostanud ka Tartu ülikoolis juhtides majandusteaduskonda dekaanina aastatel 1996-2005, olles TÜ nõukogu liige alates 1993. aastast ja TÜ eelarvekomisjoni aseesimees alates 2012. Tema meetodiks on alati ikka ratsionaalne arvude keel ning avar vaatenurk probleemide lahendamiseks.

Konkurentsijõu edasiviiv olemus leiab selget tõendamist ka auditooriumist eemal, kui Jüri doktorantide suvekoolis demonstreerib sportlikus täpsusviskes tulemust, mis tema team’i võidule viib ja noorematele kolleegidele eeskujuks võib olla. Tehke järgi! - eeskuju on innustav.

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit