Gerson Klumpp – 50

Juubel

Juulikuu viimasel päeval tähistas oma esimest juubelit soome-ugri keelte professor Gerson Klumpp. Gerson Stefan Klumpp on sündinud 31. juulil 1967. aastal Stuttgardis Saksamaal. Seal sai ta ka 1986. aastal keskhariduse ja pärast kaht aastat sõjaväe tsiviilteenistust asus õppima Müncheni Ludwig-Maximilians-Universitäti, õppides fennougristikat, indogermanistikat, üldkeeleteadust, germanistika lingvistikat, etnoloogiat ja slaavi filoloogiat.

1994. aasta veebruaris sai ta maksimaalse tulemusega (1,0) magistrikraadi peaainena fennougristikast ja kõrvalainetena indoeuropeistikast, üldkeeleteadusest ja slavistikast. Doktoriõpinguidki jätkas ta Münchenis 1995.–1999. aastal, kirjutades väitekirja kamassi keele konverbitarindeist («Konverbkonstruktionen im Kamassischen»), promoveerudes sellega 2002. aastal hindega summa cum laude. Selle väitekirjaga sai Gerson Klumppist maailma juhtiv kamassi keele uurija, võttes sellega ühtlasi üle teatepulga professor Ago Künnapilt.

Habilitatsiooniväitekirja teema oli Klumppil permistika alalt: sihitise erinevad markeeringud ja informatsioonistruktuur komi murretes («Differentielle Objektmarkierung und Informationsstruktur in den Dialekten des Komi»). Hiljem on ta laiendanud seda teemat ka handi murretele. 

Professor Gerson Klumppi töö Tartu ülikoolis algas 1. septembril 2011. aastal DoRa rahastatud strateegilise soome-ugri keelte professori kohal, alates 2015. aastast töötab ta korralise soome-ugri keelte professorina. Professor Klumpp peab tähtsaks õppetööd kõigil tasemeil, nii fennougristika aluste õpetamist bakalaureuseüliõpilastele kui kaugemate sugulaskeelte kursuste õpetamist magistrantidele ja doktorantidele. Rõõmustav on, et üliõpilased hindavad kõrgelt professori erudeeritud loenguid ja õpetust, mis on äärmiselt nõudlik, ent üliõpilasi kaasav ja austav. Märkigem, et ta on pidanud kursusi sölkupi, kamassi, tundra- ja metsaneenetsi, põhja- ja idahandi keelest; mansi keel on kavas. Tema juhtimisel on Tartus peetud Erasmus+ projekti «Integrating Finno-Ugric Studies in Europe: a Strategical Partnership of departments of Finno-Ugric Studies at the universities of Munich, Hamburg, Vienna, Budapest, Szeged, Turku and Helsinki» talvekool 2016. aastal.

Professor Gerson Klumpp on Tartu ülikoolis olnud professor alles kuus aastat, aga kindlalt võib väita, et Tartu fennougristika on tema juhtimisel saanud nähtavaks kogu maailmas. Kolleegid ja õpilased soovivad professor Klumppile jätkuvat indu ja heatujulisust seniste suundade jätkamisel ja loodavad, et tal on veel ees palju aastakümneid tööd Tartu ülikoolis. 

Jaga artiklit