Edvitar Leibur – 80

Juubel

Edvitar Leibur on sündinud 04.09.1937. aastal Võrus, õppis Tartu II Keskkoolis, lõpetas Tartu ülikooli stomatoloogia osakonna 1960. aastal.

Peale lõpetamist töötas ta aasta arst-stomatoloogina Puhja Haiglas, kus asendas ka jaoskonna arsti ja pediaatrit.

1961. aastal siirdus tööle Elva Haiglasse töötades seal  stomatoloogia kabineti juhatajana ja kirurg-stomatoloogina 1961–1968; 1970–1975. Seal töötades alustas kandidaaditöö jaoks kliinilise materjali kogumisega ning laboriuuringutega ja sooritas ülikoolis vajalikud miinimumeksamid.

Baranasi Hindu ülikoolis töötas Edvitar Leibur ühiskondlikel alustel 1968-1970, jätkates seal juba Elvas alustatud teadustööd ja omandades kogemusi kirurgina. 

1973. aastal kaitses meditsiiniteaduste kandidaadi kraadi Riia Meditsiini Instituudis (juhendaja prof V.S. Ivanov Moskva Stomatoloogia Teaduslikust Keskuurimisinstituudist) ja 1975.a. asus tööle TRÜ arstiteaduskonna stomatoloogia osakonnas. 1987. aastal kaitses Edvitar Leibur meditsiiniteaduste doktorikraadi Leningradi  I  Meditsiini Instituudis, seejärel 1988. aaastal valiti  ta professoriks.

Prof Edvitar Leibur oli arstiteaduskonna teadusprodekaan (1987–1991) ja õppeprodekaan (1992–1994); TÜ Stomatoloogia kliiniku juhataja ja professor (1992–2003).

Kõigil ametkohtadel on ta töötanud suure pühendumise ja vastutustundega. Tema edukuse tõestuseks on autasud: 1992 TÜ arstiteaduskonna medal; 1996 Kuopio ülikooli audoktor; 2003 Eesti Punase Risti II klassi teenetemärk, Tartu ülikooli medal, Eesti Hambaarstide Liidu auliige. Alates 2003. aastast tegutseb Edvitar Leibur aktiivselt emeriitprofessorina, osaledes mitmetes teadusprojektides ja juhendades doktorante.

Tema juhendamisel on kaitstud kuus doktoritööd ja tema sulest on ilmunud üle 160 trükise.

Teadustöö põhisuunad on põletikumediaatorite ja tsütokiinide osatähtsus parodontiidi ja alalõualiigese haiguste patogeneesis; alveolaarluu reparatiivse regeneratsiooni ja osseointegratsiooni hindamine parodontoloogias ja implantoloogias; odontogeensete kasvajate epidemioloogia, meetodite väljatöötamine hammaste neonataaljoone määramiseks isikute identifitseerimiseks kohtuodontoloogias; oklusaalsete faktorite ja funktsionaalse ülekoormuse seos temporomandibulaarliigese düsfunktsiooniga.

Edvitar Leibur on aktiivselt osalenud mitmete Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses: Tartu Stomatoloogide Seltsi esimees, Eesti Stomatoloogia Seltsi juhatuse liige, European- and International Association for Oral- and Maxillofacial Surgeons, Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgeons, European Cranio-Maxillo-Facial Association; International Association for Dental Research jt.

Prof Edvitar Leibur on olnud mitmete ajakirjade toimetuse kolleegiumide liige: Oral Surgery and Diagnosis; Journal of Oral ja Maxillofacial Surgery; Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery; Stomatologija – the Baltic Oral- and Maxillofacial Journal.

Kolleegide hulgas on Edvitar Leibur alati hinnatud seltskonnahing ja igati armastatud reisikaaslane. Tema huvi ja armastus muusika vastu on nii mõnegi noorema kolleegi klassikalise muusika pisikuga nakatanud. Samuti tema kadestamist väärt sportlik vaim ja visadus iga ilmaga ujuda on ilmselt juba noorena loonud suured eeldused vaimuerksuse ja loova sihikindluse tekkeks.

Suur töövõime, oskus genereerida ideid, algatada uusi ja innustavaid projekte, millesse koheselt haarata ka kolleegid on arendanud meie kõigi mõttelendu ja tegutsemisindu.

Probleemide (ka ravitööga seotud) lahendamise oskus ning samas äärmiselt soe ja toetav suhtumine oma noorematesse kolleegidesse on meid kõiki mõjutanud.

Soovime Edvitar Leiburile jätkuvat aktiivsust erialases arendustegevuses ning samuti palju tervist ja õnne!

Kolleegid hambaarstiteaduse instituudist. 

Jaga artiklit