Jüri Jegorov – 95

Juubel

Kauaaegne õigusteaduskonna õppejõud Jüri Jegorov sai 24. mail 95-aastaseks.

Jegorov käis Tallinna reaalkoolis ja poeglaste kommertskoolis. Ta lõpetas kooli 1941. aasta kevadel ja sattus n-ö kohe sõtta. Haavata saamise järel õppis ta Moskvas kõrgemas diplomaatilises koolis, kuhu oli koondatud Nõukogude Liidu teaduslik eliit rahvusvahelise õiguse, rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia alalt. Paljud Jegorovitki õpetanud professorid olid alustanud oma teaduslikku karjääri ajal, mil Vene teaduses valitsesid kõige läänelikumad ja liberaalsemad suundumused kogu Venemaa ajaloo jooksul üldse. Jegorov oleks pidanud välisasjade rahvakomissariaadi plaanide järgi asuma tööle NL-i saatkonda Rootsis. Kuna ta tundis vastutust oma kurtidest vanemate pärast, taotles Jegorov diplomaatilisest tööst vabastuse.

Jegorov alustas tööd Tartu ülikooli õigusteaduskonnas 1947. aasta oktoobris ning jäi seda tegema tervenisti saja semestri vältel. 1950. aastal kaitses ta Moskvas rahvusvaheliste suhete instituudis kandidaadiväitekirja, milles käsitles Skandinaavia ja Balti riikide neutraliteeti. Alates 1961. aastast oli Jegorov dotsent riigi ja õiguse teooria ja ajaloo kateedris, 1992.–1995. aastal Eesti õiguse ajaloo õppetoolis. 2007. aastast  on Jegorov TÜ emeriitdotsent.

Jüri Jegorov alustas küll oma teaduslikku tegevust rahvusvahelise õiguse alal, kuid  teaduskonnasisese tööjaotuse tõttu kujunes tema erialaks nii õppejõu kui teadlasena õigusajalugu. Kaasaegsete kolleegidega võrreldes on ta kirjutanud silmatorkavalt palju. Tema uurimused ja ülevaateteos Eesti varasemast õigusajaloost on tänini olulised igaühele, kes tahab tegeleda Eesti varasema õigusajalooga. Tähelepanuväärsel moel teavad ja tunnevad Jegorovit nii isiku kui teadusliku autorina just need vene, läti ja leedu kolleegid, kes ka ise uurisid ja kirjutasid nõukogude peavoolust kõrvale kalduvatel teemadel. Jegorov oskas jääda ausaks ning teaduslikult ja kultuuriliselt avatuks koguni stalinismi  räigete repressioonide ajastul. Jüri Jegorovi visadust euroopalikus õiguskultuuris oluliste väärtuste, teemade ja käsitluste hoidmisel ning edastamisel otsustas Tartu ülikooli senat 28. aprillil 2017. aastal toimunud istungil tunnustada ülikooli suure medaliga.

Me oleme uhked ja rõõmsad, et Jüri Jegorov on olnud meie õpetaja ja kolleeg ning meil on endiselt võimalus teda vahel kohata ja kuulata. Soovime head tervist ja jätkuvat mõtteerksust!

Kolleegid ja õpilased õigusteaduskonnast

Jaga artiklit

Märksõnad

juubel