Tõnu Seilenthal – 70

Juubel

28. juunil saab 70-aastaseks humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsent Tõnu Seilenthal.

Tartu ülikooli lõpetas Tõnu eesti keele ja kirjanduse erialal cum laude 1972. aastal. Kogu tema tööelu on olnud seotud eelkõige Tartu ülikooli ja hõimurahvastega. Juba ülikooliõpingute ajal töötas Tõnu laborandina Tartu ülikooli eesti keele kateedris. Üliõpilasena oli ta ka Lennart Meri kutsel toimetaja-etnograaf filmi «Veelinnurahvas» (1970) tegemisel. Hiljem töötas ta õppejõuna koduülikoolis, aga ka eesti keele lektorina Helsingi ülikoolis (1978–1981) ja Jyväskylä ülikoolis (1992–1996). Vahepeal oli ta Eesti teaduste akadeemia keele ja kirjanduse instituudi direktor (1989–1992). Aastaid on Tõnu juhtinud eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri osakonna tööd, olles samas ka uurali keelte ja hungaroloogia dotsent. Ta on ka Tartu ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse juhataja.

Doktoriväitekirja tagasõnalistest konstruktsioonidest handi keeles kaitses Tõnu 1977. aastal Ungari teaduste akadeemias. Järgnevalt on tema teaduslikeks huvialadeks olnud uurali (eeskätt ugri) keelte ajalooline morfoloogia, soome-ugri keelte kontrastiivne uurimine, fennougristika ja hungaroloogia arengulugu ja perspektiivid. Õppejõuna on Tõnu juhendanud suure hulga üliõpilaste uurimistöid. Mõned tema õpilased on jõudnud ka doktorikraadini. Tema vanemlikku toetust on tundnud paljud Eesti hõimurahvaste programmi raames Tartu ülikoolis õppinud Venemaa soome-ugri noored. Just noorte hõimurahvastega seotud tegevuse toetamiseks asutas ta 2007. aastal Lennart Meri Veelinnurahva rahastu.

Tõnu on tegus teadusorganisatsioonilises ja -administratiivses tegevuses. Ta on Suomalais-Ugrilainen Seura tegevliige (1978. aastast), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kirjavahetajaliige (1978. aastast), Kalevala-Seura liige (1990. aastast) jne. Eraldi mainimist väärib tema tegevus rahvusvahelises hungaroloogia seltsis (1977. aastast). 2011. aastal tõstis selts Tõnu panust Eesti hungaroloogia arendamisel esile, autasustades teda János Lotzi medaliga, mis on seltsi kõrgeim auhind, ning 2016. aastal valiti ta seltsi asepresidendiks.

Raske on ülehinnata juubilari rolli soome-ugri rahvastega seotud tegevuses, milles ta on senini tegev. Ta on Eesti fennougristide komitee esimees, Fenno-Ugria asutuse juhatuse, soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee ja rahvusvahelise fennougristikakongresside komitee liige. 2000. aastal oli Tõnu Tartus peetud IX rahvusvahelise fennougristikakongressi president.

Tõnu Seilenthal on Valgetähe V klassi teenetemärgi kavaler (2001).

Soovime juubilarile palju õnne ja elujõudu!

Töökaaslased

Jaga artiklit

Märksõnad

juubel