TÜ sihtasutuse stipendiumid oktoobris 2016

Stipendiumid

Tartu raefondi stipendiumid – 10 stipendiumit à 640 eurot, ja 3000 eurot töötajate ja õppejõudude stipendiumiteks. Üliõpilase stipendiumit saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumit saavad taotleda Tartu Ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Töötajate ja õppejõudude stipendiumid on mõeldud Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Ants ja Maria Silvere ja Sigfried Panti stipendiumid – 12 stipendiumit à 1500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Tartu ülikooli seitsmenda samba fondi stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida kõigi teaduskondade edukad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 2. aastast), magistrandid ja doktorandid.

Hea tahte fondi stipendium – 1 stipendium 1350 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida kõikidel  õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab Tartu ülikooli rektor prof Volli Kalm igakuiste maksetena.

Jüri Uluotsa stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal).

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 13 000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Professor Lembit Allikmetsa stipendium - üks 1000 euro suurune stipendium põhiõppe üliõpilastele ja üks 3000 euro suurune stipendium doktoriõppe üliõpilastele. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast) ning farmakoloogia eriala arstiharidusega doktorandid (alates 3. aastast).

Laste kliiniliste uuringute fondi stipendium – 1 stipendium 950 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida laste kliiniliste uuringutega tegelevad meditsiiniteaduste valdkonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid käesoleval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega.

Dr Leander-Georg Vehiku stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna (eesti päritolu) üliõpilased, kes õpivad arstiteaduse õppekaval.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ning kellel on head tulemused õppe- ja teadustöös.

Professor Ülo Leppiku stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogiaalase uurimistöö toetuseks.

Hilda ja Harry Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased kuni 41. eluaastani. Stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduslikke uurimusi ja õpinguid.

Liisa Kolumbuse stipendiumid – 2 stipendiumit 2500 eurot. Stipediumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane- ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule.

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikooli alla 40-aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.

Fred Kudu stipendium – 1 stipendium 960 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kõikide õppetasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukusega ning tema panusega kergejõustiku edendamisse sportlasena jms.

Reet Montoneni stipendium1 stipendium 650 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

Corpore kommunikatsioonistipendium – 2 stipendiumit à 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad TÜ õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Urmas Sõõrumaa stipediumi – 2 stipendiumit 1600 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ õigusteaduskonna kõikide tasemete edukad üliõpilased (alates 3. semestrist), kellel on silmapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös ning kes on tulemuslikult  kaasa löönud õigusteadusalases arendustegevuses ja on ühiskondlikult aktiivsed inimesed.

Eduard ja Eero Raigi stipendium – 2 stipendiumit à 1500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ õigus- ja majandusteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased.

Karl ja Erika Inno stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on rahandus, pangandus või arvestus. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega.

Voldemar Jaanbergi stipendium – 5 stipendiumit à 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Anu Raua stipendium – stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon, ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilased, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas, ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2016 Tartu ülikooli sihtasutusele.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, e-post: tysiht [at] ut.ee, tel 7375852 või 56 571 221 (Katrin Pärn).

Jaga artiklit