Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid majandusteaduskonna endine rahvusvahelise ettevõtluse dotsent Tõnu Roolaht ning 50. sünnipäeval loodusmuuseumi näituste ja loodushariduse osakonna juhataja Reet Mägi.

TÜ väikese medaliga tunnustati meditsiiniteaduste valdkonna emeriitprofessorit ja ülikooli inimuuringute eetika komitee loojat Arvo Tikku, maailma keelte ja kultuuride kolledži inglise filoloogia lektorit Ilmar Anveltit ja inglise keele õpetajat Tiia Hauda ning 50. sünnipäeval elukestva õppe keskuse juhatajat Tiia Ristolainenit.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvis 70. sünnipäeval füüsika instituudi laserspektroskoopia labori juhataja, nanomaterjalide optika ja spektroskoopia juhtivteadur Ilmo Sildos.

TÜ aumärgiga tunnustati ülikooli inimuuringute eetika komitee esimeest Aime Keisi ning 65. sünnipäeval haridusteaduste instituudi eesti keele ja kirjanduse didaktika lektorit Maret Olot.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval sotsiaalteaduste valdkonna emeriitdotsent Inger Kraav, 50. sünnipäeval haridusteaduste instituudi algõpetuse dotsent Krista Uibu, samuti teaduskooli direktori kohusetäitja, peakoordinaator Terje Kapp, keemia instituudi kolloid- ja keskkonnakeemia lektor, EUSO 2016 programmijuht Karin Hellat, teaduskooli projektijuht Siiri Velling, keemia instituudi keemik Markus Raudkivi ning Pärnu kolledži endine remonditööline Juhannes Kask.

Jaga artiklit

Märksõnad

tunnustamised