Õnnitleme

Õnnitlused

90
Ruth Lias
, loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitdotsent – 26. juuli

85
Aino Paves, meditsiiniteaduste valdkonna emeriitdotsent – 9. august

75
Riina Tätte, riidehoidja – 18. juuli
Ago Künnap, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessor – 23. juuli
Aavo-Valdur Mikelsaar, meditsiiniteaduste valdkonna emeriitprofessor – 26. juuli

70
Vilja Rammo, raamatupidaja – 10. juuli

65
Alar Tuubel, autojuht-asjaajaja – 28. juuli
Vello Hein, kehalise kasvatuse professor – 29. juuli
Kärt Miil, erialainfotalituse juht – 14. august

55
Andres Soosaar, akadeemiline sekretär – 2. juuli
Ain Raal, farmakognoosia dotsent, farmaatsia instituudi juhataja, proviisori bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuht – 16. juuli
Urmas Varblane, rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik, asejuhataja teaduse alal, rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetooli juhataja – 20. juuli
Aleksandr Pištšev, tahkiseteooria teadur – 21. juuli
Piret Ladva, raamatukoguhoidja – 14. august
Mait Kõiv, üldajaloo (vanaaeg) dotsent – 17. august

50
Annely Kukk, vanemlaborant – 15. juuli
Andriela Rääbis, suulise keele teadur – 21. juuli
Marko Kaasik, õhusaaste modelleerimise vanemteadur – 25. juuli
Ivar Univer, turvasüsteemide grupijuht – 2. august
Silvia Pihu, botaanika teadur – 19. august
Margit Kuusk, soome keele ja kultuuri assistent – 28. august

45
Eva Lepik, raamatukoguhoidja – 1. august
Margit Keller, sotsiaalse kommunikatsiooni vanemteadur, kommunikatsioonijuhtimise programmijuht, asejuhataja teadus- ja arendustegevuse ning turunduse alal – 2. august
Raili Vilt, teaduskooli metoodik – 8. august
Aire Luts-Vähejaus, täiendusõppe programmijuht – 16. august

40
Siiri Velling, teaduskooli projektijuht, kolloid- ja keskkonnakeemia lektor – 1. juuli
Priit Möller, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 5. juuli
Indrek Tulp, molekulaartehnoloogia teadur – 29. juuli
Kandela Õun, statistika lektor, uurimiskeskuse juhataja – 22. august
Heti Pisarev, biostatistika lektor – 25. august
Jaana Tammiku-Taul, molekulaartehnoloogia teadur – 27. august

35
Helen Orro, inimese anatoomia assistent – 2. juuli
Helen Plado, eesti keele teadur – 6. juuli
Andra Siibak, meediauuringute vanemteadur, meedia ja kommunikatsiooni doktoriõppekava programmijuht, meediauuringute õppetooli juhataja – 13. juuli
Sirli Zupping, eesti keele lektor, üldkeeleteaduse teadur – 25. juuli
Katri Lamesoo, haridusuuenduskeskuse peaspetsialist – 25. august
Dmitri Lubenets, insener – 25. august

30
Mart Roosimaa, patofüsioloogia assistent – 4. juuli
Kristin Lillemäe, inglise keele õpetaja – 4. august
Kersti Roosimäe, õppetöö analüüsi peaspetsialist – 5. august

Jaga artiklit

Märksõnad

õnnitleme