Heldur Keis

In memoriam

5.09.1943–13.03.2016

13. märtsil lahkus meie hulgast TÜ keemia instituudi kauaaegne õppejõud, dotsent Heldur Keis.

Heldur Keis luges loenguid anorgaanilisest keemiast, füüsikalisest ja kolloidkeemiast, bioanorgaanilisest ja biofüüsikalisest keemiast ning erikursusena ka füüsikalistest uurimismeetoditest keemias nii keemiaosakonna kui ka bioloogia- ja arstiteaduskonna üliõpilastele, samuti juhendas ta seminare ning praktikume.

Pärast Tartu 7. keskkooli lõpetamist 1961. aastal astus Heldur TÜ keemiaosakonda, kust ta teiselt kursuselt suunati õpinguid jätkama Moskva riikliku ülikooli keemiateaduskonda, mille ta lõpetas 1967. aastal. 1967.–1971. aastal oli Heldur Keis samas aspirantuuris ning kaitses 1973. aastal kandidaadiväitekirja teemal «Elektrilise kaksikkihi ja metalli iseloomu mõju anioonide elektrotaandamisele». Helduri juhendajad Moskvas olid maailmas tuntud ja tunnustatud akadeemik A. N. Frumkin ning professor N. V. Fedorovitš.

1971.–1975. aastal töötas Heldur Keis TÜ elektrokeemia laboratooriumis teadurina, seejärel TÜ anorgaanilise keemia kateedris (hiljem TÜ füüsikalise keemia instituudis) vanemõpetajana ja alates 1982. aastast dotsendina kuni pensionile siirdumiseni 2004. aastal. 1993.–1997. aastal täitis ta ka füüsikalise keemia õppetooli juhataja ülesandeid. Heldur Keisile anti emeriitdotsendi nimetus 2007. aastal.

Heldur Keisi teadustöö oli väga mitmekülgne, alustades elektrokeemia fundamentaalprobleemidest kuni raskmetallide määramise meetodite ning elektrokeemiliste hapniku, väävli jt gaaside andurite väljatöötamiseni. Tema teadmisi hindasid ka mitmed merekeemia uurimiskeskuste spetsialistid. Keis jõudis avaldada ligi 80 teadusartiklit, ta esines rahvusvahelistel konverentsidel ja sümpoosionidel, oli mitmete korralduskomiteede (nt Läänemere regiooni meresaaste rahvusvahelise projekti) liige ja elektroanalüüsi grupi juht.

Oma töö ja tegevuse eest pälvis Heldur Keis TÜ rektori aukirju ja 2008. aastal Tartu ülikooli väikese medali.

Sõbrad ja tuttavad jäävad Heldurit mäletama kui erudeeritud, sõbralikku, hea huumorimeelega ning alati seltskonda oodatud kaaslast.

Kolleegid TÜ keemia instituudist

Jaga artiklit