Skype’i välisõpingute stipendiumikonkurss

Stipendiumid

Skype ja hariduse infotehnoloogia sihtasutus (HITSA) kuulutavad välja konkursi Skype’i välisõpingute magistristipendiumitele, millele saavad kandideerida reaalvaldkonna tudengid. Esimest korda antakse välja kolm stipendiumi, mille fond on 19 200 eurot.

Skype’i välisõpingute magistristipendiumitega on mõeldud toetada kolme üliõpilase magistriõpinguid väljaspool Eestit loodus- ja täppisteaduste valdkonnas või erialadevaheliselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalteaduste valdkonnas.

Stipendiumide eesmärk on edendada teadmussiiret reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, populariseerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasid ning suurendada magistriõppe kättesaadavust Eesti magistrantidele välismaal.

Ühe stipendiumi suurus on 6400 eurot. Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks 2015/2016. õppeaastal. Stipendiumi saavad taotleda kõik Eesti kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. juuni 2015. Täpsem teave ja nõuded: www.hitsa.ee või tel 628 5811 (Marily Hendrikson).

Jaga artiklit