Teated

Teated

Jaanuaris TÜ aulas: 11. jaanuaril kell 18 kontsert sarjast «Heli ja keel» – Maarja Kangro luule ja Raimo Kangro muusika; 16. jaanuaril kell 19 Eesti Kontserdi kontsert – esineb Irina Zahharenkova valgel klaveril.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 7. jaanuaril kell 16 käsitööklubi; 15. jaanuaril kell 11 elulooring ja kell 13 lauluklubi; 17. jaanuaril kell 11 humanitaaria klubi; 17. jaanuaril kell 14 TÜ matemaatika- informaatikateaduskonna hoones Toomel (J. Liivi 2) 6. korrusel Vitae liikmete üldkoosolek. Saame kokku fuajees. Meile tehakse ekskursioon TÜ arvutuskeskuse arvutite muuseumis ja tutvustatakse maja; 24. jaanuaril kell 15 keemikute klubi; 28. jaanuaril kell 16 põltsamaalaste klubi; 29. jaanuaril kell 13 matemaatikute klubi.

6. jaanuarini on TÜ ajaloo muuseumis avatud näitus «Staatika ja dünaamika dramaatiline duell! Filmi- ja fototarbeid TÜ ajaloo muuseumi kogudest». Saab näha fototarbeid 19. sajandist tänaseni ning teha endast pilte ajalooliste fototaustade ja rekvisiitidega.

7. jaanuaril algab TÜ raamatukogus sügissemestri eksamisessiooni ööraamatukogu. Kolmel järjestikusel nädalal on raamatukogu esmaspäevast neljapäevani (7.‒10., 14.‒17. ja 21.‒24. jaanuaril) avatud kuni kella üheni öösel. Avatud on tavapärane kohvikunurk ning stressi maandamiseks korraldab üliõpilasesindus mitmeid põnevaid tegevusi.

12. jaanuaril kell 12.15 toimub TÜ kunstimuuseumis näituse «Puusse lõigatud pildid. Jaapani traditsiooniline puulõikegraafika» raames Jaapani kalligraafia töötuba, mida juhendab Tartu ülikooli Euraasia keelte lektoraadi juhataja Eri Miyano. Töötoa suurus on 15 osalejat ning osalemine on tasuta. Vajalik on eelregistreerimine aadressil kunstimuuseum [at] ut.ee või telefonil 737 5384.

Kuni 31. jaanuarini ootab TÜ Viljandi kultuuriakadeemia osalejaid noorte muusikute konkursile. Muusikatriaadi raames toimuval konkursil osalemiseks on vaja esitada eesti pärimusmuusika seade ja soololugu instrumendil. Lisada võib ka ühe omaloomingulise pala. Lugusid saab koos vajaliku lisainfoga üles laadida kultuuriakadeemia veebilehel www.kultuur.ut.ee/muusikatriaad alates 12. detsembrist 2012. Konkursi finaal toimub 12. aprillil Viljandi pärimusmuusika aidas ning sinna pääseb tosin eelvoorus osalejat, kelle valib välja kultuuriakadeemia muusikaosakonna töötajate komisjon.

9.–10. jaanuaril toimub Tallinnas rahvusooperis Estonia TÜ eetikakeskuse eestvedamisel konverents privaatsuse ja andmekaitse eetilistest küsimustest Konverentsi eesmärk on käsitleda privaatsuse ja andmekaitse eri aspekte ja probleeme. Privaatsuse mõistel on eri sisu nii teadus-, kirjandus- kui ka õigusringkondades, mistõttu alustatakse konverentsi privaatsuse olemuse ja mõiste välja selgitamisega. Arutletakse peamiste küsimuste üle privaatsuse loomu ja sisu kohta, samuti uuritakse privaatsust kui eetilist väärtust.

Jätkub kandideerimine TÜ eetikakeskuse korraldatavale koolitusele «Õpetaja väärtuskasvatuslik pädevus». Koolitus toimub 15.–16. veebruarini Tallinnas ning koosneb kolmest kohtumisest (lisaks veebruarile ka 21.–22. märtsini Tartus ja 18.–19. aprillini Viimsis. Koolitusprogrammis osalemiseks tuleb saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 1. veebruariks aadressil triin.kapp [at] ut.ee. Koolitusprogrammi eesmärk on rõhutada õpetaja ja eriti klassijuhataja rolli väärtuskasvatajana:

  • tema rolli väärtuste kommunikatsioonis erinevate osapoolte vahel (kool, laps, lapsevanem, klassikaaslased),
  • võimestada klassijuhataja keskset rolli juhina,
  • pakkuda õpetajale väärtuskasvatusalaseid töövahendeid, mis on klassijuhatajale toeks isiksuse arendamise protsessis,
  • juhendada, kuidas nii klassivälises töös kui ka igas aines on võimalik väärtuskasvatusega tegeleda ja integreerida seda aineõpetusse ning
  • mõtestada koos õpetajatega lahti RÕK, PGS, põhikooli ja gümnaasiumi sihiseaded ning kooli roll inimese kasvatajana.

Lisainfo TÜ eetikakeskuse veebis www.eetika.ee. Koolitusprogramm toimub Innove alameetme 1.1.7.6 «Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus» raames.

TÜ ajaloo muuseum ja TTÜ muuseum kuulutasid seoses 2013. aastal avatava näitusega «Eesti jälg kosmoses» välja laste joonistusvõistluse «Eesti aastal 2057». Milline võiks Eesti välja näha Sputniku 100. aastapäeval? Milliste ulmekirjanike ennustused on selleks ajaks täide läinud? Kui kõrgeks on kerkinud hooned, kuidas inimesed liiguvad, mida nad teevad ja kuidas välja näevad? Konkursile oodatakse fantaasiarikkaid töid tulevikku kujutavast maailmast. Parimaid töid ootavad kosmilised auhinnad! Samuti eksponeeritakse neid näituse avamisel ning asetatakse ajakapslisse, mis avatakse aastal 2057.

Võistlus toimub neljas vanuserühmas:

  • Eelkooliealised ja 1.–3. klass;
  • 3.–6. klass;
  • 7.–9. klass;
  • gümnaasium.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2013. Iga osaleja võib esitada ühe töö. Pildi maksimaalsed mõõtmed on 841 x 594 mm (A1). Pildi- ja fotokollaaže võetakse vastu juhul kui kollaaž on valmistatud autori enda fotodest ja/või piltidest. Pildid tuleb saata või tuua Tartu ülikooli ajaloo muuseumisse (Lossi 25, Tartu) või Tallinna tehnikaülikooli muuseumisse (Akadeemia tee 1, Tallinn). Osaleja annab oma tööd võistlusele esitades korraldajatele õiguse seda tasuta kasutada näituse avamise ajal (avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel). Edasiste kasutamisõiguste osas lepitakse parimate tööde autoritega kokku pärast võistlustulemuste väljakuulutamist. Võistlustööde hindamisel arvestatakse teose vastavust teemale, kunstilist taset ja idee originaalsust. Piltide hindamine toimub kahes etapis: korraldajad valivad esmalt välja lõpphindamisele minevad pildid ning lõpphindamisel teeb lõpliku valiku korraldajate valitud žürii.

Jaga artiklit