Stipendiumid

Stipendiumid

MTÜ Audiere kuulutab koostöös Eesti kõrva-nina-kurguarstide ja pea-ja kaelakirurgide seltsiga välja 2013/2014. ja 2014/2015. õppeaasta stipendiumi konkursi audioloogia eriala õpinguteks Manchesteri ülikooli magistriprogrammis.

Eestis seda eriala ei õpetata. Stipendiumi suurus on 16 120 eurot ning see katab kaheaastase stuudiumi õppemaksu.

Stipendiumit võivad taotleda TÜ arstiteaduskonna 6. kursuse  tudengid ning otorinolarüngoloogia eriala residendid, Tallinna ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna eripedagoogika ja psühholoogia osakonna ja Tallinna tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna biomeditsiinitehnika-meditsiinifüüsika magistrandid ja vastavatel erialadel bakalaureuse kraadi omandanud noored.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • curriculum vitae
  • stipendiumitaotlus
  • väljavõte õpingutulemustest
  • ülevaade erialasest ja ühiskondlikust tegevusest
  • juhendava õppejõu soovitus
  • nägemus tulevasest tööst Tartu ülikooli kliinikumi kõrvakliinikus

Stipendiumi taotlused vaatab läbi ja stipendiaadi otsustab viieliikmeline stipendiumikomisjon koosseisus: MTÜ Audiere juhatuse liikmed, Eesti kõrva-nina-kurguarstide ja pea- ja kaelakirurgide seltsi esindaja ning TÜ kliinikumi kõrvakliiniku esindaja.

Taotlused tuleb esitada 15. märtsiks aadressil mtu.audiere [at] gmail.com, stipendiaat kuulutatakse välja 25. märtsil 2013.

Jaga artiklit